ANSAAR-Forum

ANSAAR-Forum (/)
-   Vragen & Antwoorden over Islam (http://forums.ansaar.nl/vragen-antwoorden-over-islam/)
-   -   Profeten? (http://forums.ansaar.nl/vragen-antwoorden-over-islam/43693-profeten.html)

mevr0uwtje_moslima 29 september 2010 01:00

Profeten?
 
Asallamu Alaikom wara7matu`Allah wa barakatuhu,

Beste broeders en zusters,

Is Achmed een Profeet? En wie heeft voor mij een lijst met de namen van de Profeten Vrede zij met hen? Graag betrouwbare bronnen.

Wa alaikom asallam wara7 matu`Allah.

_moslim_ 29 september 2010 02:07

Re: Profeten?
 
Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door mevr0uwtje_moslima (Bericht 537573)
Asallamu Alaikom wara7matu`Allah wa barakatuhu,

Beste broeders en zusters,

Is Achmed een Profeet? En wie heeft voor mij een lijst met de namen van de Profeten Vrede zij met hen? Graag betrouwbare bronnen.

Wa alaikom asallam wara7 matu`Allah.

Salaam oualaikom,

Ahmad is een ander naam voor de Profeet Mohammed (saws),

Allah zegt in de Koran:

En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: "O kinderen van Isral, Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vr mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn." En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: "Dit is louter bedrog." (Surah 61: Ayah 6)

Hier onder de namen van de Profeten (vzmh) die vermeld zijn in de Koran:

1. Aadam (Adam) ('alaihi asalaam)

2. Idries (Henoch) ('alaihi asalaam)

3. Noeh (Noach) ('alaihi asalaam)

4. Hoed ('alaihi asalaam)

5. Saalih ('alaihi asalaam)

6. Ibrahiem (Abraham) ('alaihi asalaam)

7. Loet (Lot) ('alaihi asalaam)

8. Isma`iel (Ismael) ('alaihi asalaam)

9. Ishaaq (Isaak) ('alaihi asalaam)

10. Ya`qoeb (Jacob) ('alaihi asalaam)

11. Yoesuf (Josef) ('alaihi asalaam)

12. Ayyoeb (Job) ('alaihi asalaam)

13. Shu`ayb (Jethro) ('alaihi asalaam)

14. Moesaa (Moses) ('alaihi asalaam)

15. Haaroen (Aaron) ('alaihi asalaam)

16. Dhoe'l Kifl ('alaihi asalaam)

17. Dawoed (David) ('alaihi asalaam)

18. Sulaymaan (Salamo) ('alaihi asalaam)

19. Ilyaas (Elia) ('alaihi asalaam)

20. Al Yasa` (Elisa) ('alaihi asalaam)

21. Yoenus (Jonas) ('alaihi asalaam)

22. Zakariya (Zacharia) ('alaihi asalaam)

23. Yahyaa (Johannes) ('alaihi asalaam)

24. `Isaa (Jesus) ('alaihi asalaam)

25. Mohammed (saws)

Allah zegt in de Koran:

"Van deze boodschappers hebben wij sommigen boven anderen verheven..." (Surah 2: Ayah 253)

Vijf van deze profeten worden in de Koran als "ulu-l Adhm" Gezanten genoemd (Gezanten die begiftigd zijn met standvastigheid en geduld): dit zijn:

1. Noeh ('alaihi asalaam)

2. Ibrahiem ('alaihi asalaam)

3. Moesa ('alaihi asalaam)

4. `Isa ('alaihi asalaam)

5. Mohammed (saws)Salaam oualaikom.

mevr0uwtje_moslima 29 september 2010 05:01

Re: Profeten?
 
BarakAllahoefiek Broeder

_Princes_ 29 september 2010 05:41

Re: Profeten?
 
Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door _moslim_ (Bericht 537589)
Salaam oualaikom,

Ahmad is een ander naam voor de Profeet Mohammed (saws),

Allah zegt in de Koran:

En toen Jezus, zoon van Maria, zeide: "O kinderen van Isral, Ik ben Allah's boodschapper voor u, datgene bevestigend wat vr mij in de Torah was, en een blijde tijding gevende van een boodschapper die na mij komen zal, zijn naam zal Ahmad zijn." En als hij tot hen komen zal met duidelijke bewijzen zullen zij zeggen: "Dit is louter bedrog." (Surah 61: Ayah 6)

Hier onder de namen van de Profeten (vzmh) die vermeld zijn in de Koran:

1. Aadam (Adam) ('alaihi asalaam)

2. Idries (Henoch) ('alaihi asalaam)

3. Noeh (Noach) ('alaihi asalaam)

4. Hoed ('alaihi asalaam)

5. Saalih ('alaihi asalaam)

6. Ibrahiem (Abraham) ('alaihi asalaam)

7. Loet (Lot) ('alaihi asalaam)

8. Isma`iel (Ismael) ('alaihi asalaam)

9. Ishaaq (Isaak) ('alaihi asalaam)

10. Ya`qoeb (Jacob) ('alaihi asalaam)

11. Yoesuf (Josef) ('alaihi asalaam)

12. Ayyoeb (Job) ('alaihi asalaam)

13. Shu`ayb (Jethro) ('alaihi asalaam)

14. Moesaa (Moses) ('alaihi asalaam)

15. Haaroen (Aaron) ('alaihi asalaam)

16. Dhoe'l Kifl ('alaihi asalaam)

17. Dawoed (David) ('alaihi asalaam)

18. Sulaymaan (Salamo) ('alaihi asalaam)

19. Ilyaas (Elia) ('alaihi asalaam)

20. Al Yasa` (Elisa) ('alaihi asalaam)

21. Yoenus (Jonas) ('alaihi asalaam)

22. Zakariya (Zacharia) ('alaihi asalaam)

23. Yahyaa (Johannes) ('alaihi asalaam)

24. `Isaa (Jesus) ('alaihi asalaam)

25. Mohammed (saws)

Allah zegt in de Koran:

"Van deze boodschappers hebben wij sommigen boven anderen verheven..." (Surah 2: Ayah 253)

Vijf van deze profeten worden in de Koran als "ulu-l Adhm" Gezanten genoemd (Gezanten die begiftigd zijn met standvastigheid en geduld): dit zijn:

1. Noeh ('alaihi asalaam)

2. Ibrahiem ('alaihi asalaam)

3. Moesa ('alaihi asalaam)

4. `Isa ('alaihi asalaam)

5. Mohammed (saws)Salaam oualaikom.


Salaam Alaikoum,

Djazak Allahou ghairan Akhie - walakien er zijn toch veel meer profeten geweest enkel zijn die niet in de Koran vernoemd?

Zijn de namen daarvan ook bekend?


Walaikoum Salaam

_moslim_ 30 september 2010 14:11

Re: Profeten?
 
Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door _Princes_ (Bericht 537679)
Salaam Alaikoum,

Djazak Allahou ghairan Akhie - walakien er zijn toch veel meer profeten geweest enkel zijn die niet in de Koran vernoemd?

Zijn de namen daarvan ook bekend?


Walaikoum Salaam


Salaam oualaikom,

Wa iyaki Zuster, ja er zijn meer profeten geweest ik weet niet precies hoeveel de kennis daarvan is bij Allah de Verhevene zo ook hun namen.

echter boodschapper waren er maar een paar, er zit namelijk een groot verschil tussen een profeet en een boodschapper, een profeet is een persoon die een openbaring van Allah de Verhevene heeft ontvangen, ongeacht of hij bevolen was om deze door te geven aan anderen of niet. Indien hij niet verplicht is gesteld om de boodschap te verkondigen, dan is hij een profeet en dus geen boodschapper. Indien hij bevolen wordt, om de boodschap te verkondigen, dan is hij zowel een profeet als een boodschapper. Elke boodschapper is dus een profeet en niet elke profeet is een boodschapper.

Sommige geleerden hebben gezegd, dat een boodschapper iemand is die een nieuw geopenbaarde wetgeving heeft ontvangen, terwijl een profeet gezonden wordt om hetgeen dat voor hem geopenbaard is te bevestigen.
Wa Allah oa3lam.

Salaam oualaikom.

malikah4 30 september 2010 14:36

Re: Profeten?
 
Shahada / Geloofsgetuigenis [Archief] - Ansaar Community

salaam aleykoum

zoals ik geleerd heb zijn er 124.000 profeten geweest mashaAllah.
Allahoe ahlem

_moslim_ 30 september 2010 16:27

Re: Profeten?
 
Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door malikah4 (Bericht 538765)
Shahada / Geloofsgetuigenis [Archief] - Ansaar Community

salaam aleykoum

zoals ik geleerd heb zijn er 124.000 profeten geweest mashaAllah.
Allahoe ahlem

Salaam oualaikom,

Djazak Allah ghairan voor de info.

Salaam oualaikom.

_Princes_ 30 september 2010 18:24

Re: Profeten?
 
Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door _moslim_ (Bericht 538746)
Salaam oualaikom,

Wa iyaki Zuster, ja er zijn meer profeten geweest ik weet niet precies hoeveel de kennis daarvan is bij Allah de Verhevene zo ook hun namen.

echter boodschapper waren er maar een paar, er zit namelijk een groot verschil tussen een profeet en een boodschapper, een profeet is een persoon die een openbaring van Allah de Verhevene heeft ontvangen, ongeacht of hij bevolen was om deze door te geven aan anderen of niet. Indien hij niet verplicht is gesteld om de boodschap te verkondigen, dan is hij een profeet en dus geen boodschapper. Indien hij bevolen wordt, om de boodschap te verkondigen, dan is hij zowel een profeet als een boodschapper. Elke boodschapper is dus een profeet en niet elke profeet is een boodschapper.

Sommige geleerden hebben gezegd, dat een boodschapper iemand is die een nieuw geopenbaarde wetgeving heeft ontvangen, terwijl een profeet gezonden wordt om hetgeen dat voor hem geopenbaard is te bevestigen.
Wa Allah oa3lam.

Salaam oualaikom.

Salaam Alaikoum,

Djazak Allahou ou Ghairan ougtie voor te genomen moeite. Maar ik raak een beetje in de war, want als ik ougtie Malikah4's reactie lees dan zijn er 124.000 geweest...

Maar gaat er hier dan om profeten f boodschappers...?

Walaikoum Salaam

_moslim_ 8 oktober 2010 20:22

Re: Profeten?
 
Citaat:

Oorspronkelijk geplaatst door _Princes_ (Bericht 538917)
Salaam Alaikoum,

Djazak Allahou ou Ghairan ougtie voor te genomen moeite. Maar ik raak een beetje in de war, want als ik ougtie Malikah4's reactie lees dan zijn er 124.000 geweest...

Maar gaat er hier dan om profeten f boodschappers...?

Walaikoum Salaam


Salaam oualaikom ougtie,

Zoals ik al eerder zei, elke boodschapper is een profeet en niet elke profeet is een boodschapper dus het totaal zijn zowel profeten als boodschpers/profeten wa Allah oa3lam.

Een versie van een hadith legt het aantal profeten gezonden aan de mensheid als 124.000 (Ibn Hanbal, Musnad, 5, 169), een ander zet het aantal op 224.000. Of het aantal 124.000 of 224.000 was is niet belangrijk. Wat van essentieel belang is, is dat er geen land, volk of periode werd verwaarloosd.

Wij zonden boodschappers, welke Wij reeds hebben genoemd en boodschappers welke Wij u niet hebben genoemd en Allah sprak openlijk tot Mozes." [Qoer'aan 4:164].

Voorwaar, Wij hebben u met de Waarheid gezonden als drager van blijde tijdingen en als waarschuwer; en er is geen volk waaronder zich geen boodschapper heeft bevonden. [Qoer'aan 35:24]

En de ongelovigen zeggen: "Waarom is hem (de profeet) geen teken van zijn Heer nedergezonden?" Gij zijt waarlijk een waarschuwer en er is voor elk volk een leidsman. [Qoer'aan 13:7]

Bij Allah, Wij zonden (boodschappers) tot de volkeren die vr u waren; maar Satan deed hun werken voor hen schoon schijnen. Daarom is hij nu (in deze wereld) hun vriend en (in het Hiernamaals) zullen zij een smartelijke straf ontvangen. (16:63)

Salaam oualaikom,

loveyou 18 november 2010 16:46

Re: Profeten?
 
subhanallah


Het is nu 21:57.

Forumsoftware: vBulletin®, versie 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO