ANSAAR-Forum

Ga terug   ANSAAR-Forum > Islamitische Bewustzijn & Kennis > Koran, Hadith en Regels van de Islam [Fiqh] > Liefde, Huwelijk & Seksualiteit

Liefde, Huwelijk & Seksualiteit Het huwelijk speelt een essentiële rol in het leven van elke moslim. De boodschapper van Allah, vrede zij met hem, omschreef het als de helft van je Imaan en zo is het. Wil jij weten hoe een Islamitische huwelijk er uitziet? Hoe je de perfecte Islamitische huwelijkskandidaat uit moet kiezen? Hier bespreken we alles over het huwelijk binnen de Islam.

Reageren
 
LinkBack Discussietools Weergave
Oud 30 augustus 2010, 02:38   #1
Ansaar lid
 
-Asima-'s schermafbeelding
 
Geslacht: Vrouw
Moslim: Ja
Geregistreerd: 22 november 2009
Locatie: België
Berichten: 442
-Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden
Het huwelijk binnen de Islam

Waarom trouwen moslims?

Al vanaf de schepping, het eerste begin van de mensheid zien we dat Allah alles in paren geschapen heeft. Zoals we in de Koran kunnen lezen, schiep Allah Adam en daarna schiep Hij een vrouw voor Adam, Hawa (Eva). Hij liet hen samen leven en uit hen kwamen vele volkeren voort, miljarden mensen.

Allah zegt in de Koran:
O mens, vreest jullie Heer Die jullie schiep uit één enkele ziel en daaruit zijn echtgenote schiep en uit hen beiden vele mannen en vrouwen deed voortkomen.


Het huwelijk is een gebruik die dus al vanaf het begin van de schepping van de mens nageleefd wordt. Voorgaande Profeten trouwden en ook onze Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) trouwde.

De Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) heeft zelfs gezegd:
“Het huwelijk is mijn sunnah en wie niet mijn sunnah volgt, behoort niet tot mijn volgelingen. Trouw, want ik zal op de Dag der Opstanding jullie overtreffende aantal aan de andere volkeren laten zien. Iedereen onder jullie die de middelen bezit, moet trouwen, want dit helpt om de blik neer te slaan en de kuisheid te bewaken; en wie geen middelen heeft, moet vasten, want vasten is een beheersing voor hem.”

Door te trouwen voldoen we dus aan de Sunnah van de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) en we beschermen onszelf tegen de verdorvenheden die vandaag de dag wijdverspreid zijn: relaties, vreemdgaan, geslachtsziekten, ongewenste zwangerschappen en dergelijke. In plaats daarvan biedt het huwelijk een plek voor liefde, genegenheid en veiligheid en het zorgt ervoor dat men op een toegestane manier zijn of haar behoeften kan vervullen.

Het feliciteren van het bruidspaar

Als er een huwelijk plaatsvond, was de profeet (vrede en zegeningen zij met hem) gewend om smeekbeden voor het bruidspaar te verrichten. Zo feliciteerde de Profeet (vrede en zegeningen zij met hem) Djabir (moge Allah tevreden met hem zijn) met zijn trouw door te zeggen:

“Moge Allah jouw vrouw en huwelijk voor jou zegenen.”

Een andere dua bij een huwelijk is:

“Moge Allah jullie huwelijk zegenen en Zijn zegeningen aan jullie schenken en jullie samenbrengen in het goede.”


Uithuwelijking


Het uithuwelijken tegen de wil van de vrouw is verboden. Zolang de vrouw niet wil trouwen met een bepaald persoon, het is voor de ouders niet toegestaan het haar te verplichten.


Uithuwelijking, veel vrouwen en jonge meisjes worden uitgehuwelijkt, dit wordt gedaan volgens de traditie van het land van herkomst.

Uithuwelijking binnen de islam is verboden.

Allah swt zegt in de interpretatie van de koran van vers an'nisa (4:19) O jullie die geloven, het is jullie niet toegestaan vrouwen tegen hun wil te erven, noch te verhinderen om wat jullie aan hen gegeven hebben mee te nemen, behalve als zij duidelijke ontucht pleegden. En behandelt hen volgens de voorschriften. En wanneer jullie een afkeer van hen hebben, dan kan het zijn dat jullie een afkeer hebben van iets, terwijl Allah daarin veel goeds gelegd heeft.

De boodschap is duidelijk, het dwingen tot het voltrekken van een huwelijk is niet toegestaan binnen de Islam, en het geloof gaat boven de cultuur.

Iedereen mag trouwen met wie hij of zij wil en geen mens heeft het recht om een ander te dwingen tot een huwelijk.

Ibn Abbas(moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde:
“Er was eens een meisje dat naar de Boodschapper van Allah kwam en klaagde. Zij zei:Mijn vader heeft mij aan zijn neef uitgehuwelijkt om zichzelf in een betere positie te plaatsen. Daarop gaf de Profeet haar de keuze. Zij zei: ‘Ik
accepteer wat mijn vader gedaan heeft. Maar het ging mij erom, dat de vrouwen
weten dat hun vaders hen niet tot een huwelijk kunnen dwingen.’”
(Ibn Majah en Ahmed)

Laatst gewijzigd door -Asima-; 30 augustus 2010 om 17:08
-Asima- is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Oud 30 augustus 2010, 02:39   #2
Ansaar lid
 
-Asima-'s schermafbeelding
 
Geslacht: Vrouw
Moslim: Ja
Geregistreerd: 22 november 2009
Locatie: België
Berichten: 442
-Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden
Re: Het huwelijk binnen de Islam

Wat bedoelen ze met huwelijk in de islam


Het huwelijk in de islaam is een gezegend contract tussen de man en vrouw.
Waarin het geven en nemen is, en waarin hetgeen een lange levens reis is van
liefde, samenwerking, harmonieen en genegenheid.

De Qoraan legt deze relatie
tussen man en vrouw uit in de volgende woorden:

En onder Zijn Tekenen is het volgende: dat Hij voor jullie echtgenotes heeft
geschapen uit jullie zelf en dat jullie rust bij hen zullen vinden en Hij heeft
tussen jullie genegenheid en genade geplaatst.
(soerah 30:21)


Zij zijn lichaamsbedekking of levensvreugde voor jullie en jullie hetzelfde
voor haar.


Man en vrouw zijn elkaars bedekking d.w.z zij ondersteunen elkaar, troostten
elkaar, beschermen elkaar en elk past bij de ander zoals een kledingstukbij het
lichaam past. Dit benadrukt hun eenheid. Man en vrouw vullen elkaar
aan.

Abdoellah Ibn Masoed (moge Allah tevreden met hem zijn) verhaalde dat de profeet zei:
O jullie jonge mensen! Iedereen die zich het huwelijk kan
veroorloven moet trouwen, want dat helpt hen de blikken neer te slaan en
zijn kuisheid te behoeden. Iedereen die niet in staat is om te trouwen wordt
aanbevolen om te vasten, want door het vasten zullen de seksuele kracht verdwijnen.
(Boecharie & Moeslim)Bij het uitkiezen van een man


Het huwelijk begint bij het uitkiezen van de juiste partner.
Er zijn twee punten waar een vrouw op zou moeten letten bij het kiezen van een
man:

 Zijn karakter
 Zijn geloof

Een vrouw wordt om vier redenen getrouwd

 haar eigendommen
 afstamming
 schoonheid
 haar godsdienstJullie kunnen maar beter de godsdienstig trouwen, want anders zijn jullie verloren.
( Al-(Boechari: & Moeslim)


[B]Hoe verloopt de voorbereiding op het huwelijk?[/B]

De vereisten:

1. Instemming van de man en vrouw in het huwelijk (instemming en aanvaarding)
2. De overdracht van de bruidsschat aan de echtgenote
3. De openbaarheid van het huwelijk

1. Het aanbod en de aanvaarding

Wanneer de man en de vrouw elkaar het ja-woord hebben gezegd, gelden een paar verplichtingen voor het opmaken van een huwelijkscontract. Instemming van beide partners Als van beide partners niet instemt met het huwelijk, is het huwelijkscontract ongeldig. Het vaststellen van het huwelijkscontract in aanwezigheid van getuigen: 2 mannen of 1 man en 2 vrouwen.

Overleveringen uit de Koran over het aanbod en de aanvaarding:

A’ishah berichtte dat de Boodschapper van Allah zei: “Vraag de vrouwen om toestemming met betrekking tot het huwelijk.”

En ook Aboe Moesa al-Ash’ari berichtte dat de Boodschapper van Allah zei: “Wanneer een van jullie zijn dochter wil laten trouwen dan moet hij haar om toestemming vragen.”

De wali zegt: “Ik bied jou mijn dochter/beschermelinge (die en die) aan volgens de Wet van Allah en Zijn Boodschappers soennah, en volgens de mahr (bruidsschat) en voorwaarden die we zijn overeengekomen.”

Dan zegt de bruidegom: “Ik aanvaard het om jou dochter/beschermlinge (die en die) te trouwen volgens de Wet van Allah en Zijn Boodschappers soennah, en volgens de mahr (bruidsschat) en voorwaarden die we zijn overeengekomen.”


Nadat al deze voorwaarden volbracht zij is er sprake van een wettelijk islamitisch huwelijk.

2. De bruidsschat

De waarde van de bruidsschat is afhankelijk van de financiële omstandigheden van de man. Er zijn meerdere redenen waarom de man een bruidsschat aan zijn vrouw moet betalen.

1. Allereerst is de bruidsschat een teken van de oprechtheid van de echtgenoot bij het contract.
2. Ten tweede is de bruidsschat een teken van de capaciteit van de man om een familie te stichten en de komende verantwoordelijkheid van behuizing en onderhoud van vrouw en kinderen te kunnen dragen.


Bruidsschat is verplicht voor de man om zijn aanstaande vrouw een
bruidschat te geven. ze mag zelf beslissen wat ze ermee doet en ze mag het helemaal aan haar zelf besteden. Het is verboden om het geld uit te geven aan huishoudelijke apparaten of andere zaken voor in en om het huis.


Allah de Verheven zegt in de Qoraan:” Geef de vrouwen (die jullie trouwen)hun bruidsschat met een goed hart, maar als zij voor hun eigen genoegen, jou daar een deel van kwijtschelden, neem het dan en geniet er zonder vrees of kwaad van.” (4:4)

De beste bruidschat is datgene met de minste lasten.
Gezegend is de vrouw wier verloving en bruidsschat gemakkelijk is.
(Achmed & Al Nisa)


[COLOR="Purple"]Op een keer kwam er een vrouw naar de Profeet (vzmh) en zei:
Ik heb mijzelf aan je toegewijd (voor het huwelijk).
Ze verbleef een lang tijd daar, tot een man zei:
O Boodschapper van Allah! Als je haar niet wilt, huw haar dan aan mij uit.
De Boodschapper van Allah zei: Wat heb je als bruidschat aan te bieden?
Ik heb niets anders dan een Izah (onderkleed), antwoordde de man.
De Profeet zei: Als je haar de Izhar geeft, dan heb je er geen om te
dragen, zoek iets anders.
Hij zei: Ik heb niets. De Profeet zei: probeer iets te vinden, zelfs al is het
een ring van ijzer. Maar de man kwam met niets terug. De Profeet zei: Ken je
iets van de Qoraan uit je hoofd? De man zei: Ja, ik ken die en die en noemde
een aantal soerahs. Toen zei de Profeet: Ik trouw jullie samen voor datgene
wat je uit de Qoraan kent.
(Boecharie & Moeslim)[/COLOR]

3. De openbaarheid van het huwelijk

Het huwelijk moet in de islam openbaar bekend gemaakt worden; dit is om het huwelijk duidelijk te onderscheiden van overspel. Om deze openbaarheid te verzekeren moeten er getuigen zijn bij het huwelijkscontract.
-Asima- is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Oud 30 augustus 2010, 02:39   #3
Ansaar lid
 
-Asima-'s schermafbeelding
 
Geslacht: Vrouw
Moslim: Ja
Geregistreerd: 22 november 2009
Locatie: België
Berichten: 442
-Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden -Asima- [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden
Re: Het huwelijk binnen de Islam


HUWELIJKSFEEST


Het bekend maken van het huwelijk. Dit gebeurd door mensen uit te nodigen en
het aanbieden van een feestmaal en daarbij het nieuwe huwelijk bekend te
maken. Een huwelijkfeest wordt twee à drie dagen gevierd.
Het huwelijksfeest (Walima) De Islam zegt:het huwelijksfeest met de grootste
zegeningen, is het feest met een lage financieel last. Iedere keer als de lasten zijn verminderd nemen de zegeningen toe. Verder zijn dure en uitbundige trouwfeesten verboden door de islamitische wetgeving. (shariah)

Allah zegt in de Qoraan:
Maar wees niet overdreven. Zeker Allah (Hij) houdt niet van diegenen die overdrijven.
(Al-Anam:141)


Het bruiloftsmaal Op de walima moet een bruiloftmaal aanwezig zijn, ieder tot
zijn vermogen.

De Profeet zei:
Toen Ali (moge Allah tevreden met hem zijn). Fatima (moge Allah
tevreden met haar zijn) een aanzoek had gedaan zei de Boodschapper van Allah (vzmh): Er moet een bruiloftsmaal zijn.

(Achmed)
Het zingen en slaan op de Doeff De Doeff is een soort trommel waarop men slaat met de handen (Het is ook het enigste muziekinstrument dat toegestaan is in de Islam). Het is toegestaan om op het huwelijksfeest het huwelijk aan te kondigen met het slaan op de doeff en met gezang. Gezang wat geen beschrijvingen bevat van lichamelijke schoonheid een geen
enkele vorm van zonde noemt is toegestaan.
De Huwelijksnacht

Er zijn bepaalde regels m.b.t. de huwelijksnacht. Het is een nacht van
verlegenheid, blijdschap en nieuwsgierigheid. Vriendelijkheid tonen tegenover je
vrouw wanneer je tot haar wenst te komen. Elkaar op het gemak stellen. Het is aanbevolen om doea (smeekbede) te doen. Het bidden van de man en de vrouw samen. Het is aanbevolen voor de man en de vrouw om samen twee rakaat te verrichten, zodat ze in een reine staat gemeenschap kunnen hebben en Allah om hulp vragen. Er moet een smeekbede gezegd worden als de man op het punt staat zijn vrouw te benaderen.

Rechten en de plichten voor de man en de vrouw

Het huwelijksleven De Islam heeft vastgestelde regels over de rechten en de
plichten binnen het huwelijk zowel voor de man als de vrouw.

De plichten van de man, Aboe Hoerairah verhaalde dat de Profeet (vzmh) zei:
De beste onder de mannen zijn degenen die het beste zijn voor hun vrouwen.
(Achmed & Thirmidi)


De plicht van de man:

• De man heeft de plicht om de vrouw te steunen, haar van voedsel te voorzien,
haar te kleden, haar een woning en haar onderwijs te geven.
• Hij moet haar beschermen.
• Hij moet haar niet vermoeien.
• Hij moet met haar omgaan met correctheid.
• Hij moet haar niet beschamen naast familie.
• Hij moet niet iets van haar verlangen wat boven haar vermogen gaat Als iets
toegestaan is voor haar moet hij geen nee zeggen.
• Hij moet samen overleggen en dingen bespreken.
• Hij moet haar corrigeren op een correcte manier Wanneer de vrouw boos is moet hij geduldig zijn.
• Hij moet de vrouw haar rechten geven.
• Hij moet de vrouw haar vrijheid geven binnen de grens van de islam.
• Hij moet haar verzorgen als ze ziek is.
• Ook is het een plicht van de man tegenover de vrouw om haar, als hij kan, te
onderwijzen in de Islam. Als een man daartoe niet in staat is, heeft de vrouw het recht om buitenshuis kennis te verkrijgen.
Een man mag de vrouw dit niet weigeren en als dat wel gebeurt zal hij zeker niet vergeten worden als Allah hem ondervraagt.
• De man moet de moskee bezoeken
De plichten van de vrouw:

• De vrouw is verplicht om haar man te gehoorzamen, zolang dit niet de
ongehoorzaamheid aan Allah ten gevolge heeft.


Hadith:
Als de vrouw vijf keer per dag op de vastgestelde tijd bidt, vast in
de ramadan, haar kuisheid bewaard en haar man gehoorzaamt, zeg dan
tegen haar: Ga het Paradijs binnen door welke deur je maar wilt. (aboe
Naim) als een vrouw sterft terwijl haar echtgenoot tevreden met haar is,
zal zij het paradijs binnengaan.
(thirmidhi)• Ze moet haar man respecteren Als haar man iets van zijn vrouw verlangt dat niet haram (verboden) is, moet ze hem gehoorzamen.
• Ze moet waken over zichzelf en de eigendommen in de afwezigheid van haar man.
• Ze moet haar man opvrolijken wanneer hij bijvoorbeeld vermoeit van zijn werk Thuiskomt
• Ze is verantwoordelijk voor de opvoeding van haar kinderen.
• Ze moet niet iets van haar man verlangen dat boven zijn vermogen ligt


Hadith:
Ieder van jullie is een schaapherder die verantwoordelijk is voor zijn
kudde. De man is het hoofd van het gezin en hij zal ondervraagd worden
over degenen die onder zijn zorg staan. De vrouw is het hoofd in het huis en
zij zal ondervraagd worden over degenen voor wie zij zorgt.
-Asima- is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Oud 30 augustus 2010, 22:11   #4
Actief Ansaar lid
 
Ghizlaine's schermafbeelding
 
Geslacht: Vrouw
Geregistreerd: 11 augustus 2010
Berichten: 567
Ghizlaine [Rang: 2] Wordt gewaardeerd door ANSAAR-Leden Ghizlaine [Rang: 2] Wordt gewaardeerd door ANSAAR-Leden Ghizlaine [Rang: 2] Wordt gewaardeerd door ANSAAR-Leden Ghizlaine [Rang: 2] Wordt gewaardeerd door ANSAAR-Leden Ghizlaine [Rang: 2] Wordt gewaardeerd door ANSAAR-Leden Ghizlaine [Rang: 2] Wordt gewaardeerd door ANSAAR-Leden
Re: Het huwelijk binnen de Islam

Djazakallahu ghairan oeghti! Profijtvolle kennis om ter harte te nemen!
Shoukran voor het plaatsen.:D
__________________
Ghizlaine is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Reageren

Favorieten/bladwijzers

Discussietools
Weergave

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Trackbacks are Aan
Pingbacks are Aan
Refbacks are Aan


Soortgelijke topics
Discussie Topicstarter Forum Reacties Laatste bericht
Kan een man zijn vrouw tot seks dwingen binnen het huwelijk, en welke rechten heeft de vrouw in de islam m.b.t. intimiteit malikah4 Liefde, Huwelijk & Seksualiteit 7 20 augustus 2011 01:09
Kan een man zijn vrouw tot seks dwingen binnen het huwelijk, en welke rechten heeft de vrouw in de islam m.b.t. intimiteit (seks)?‏ Oem_Soufiane Liefde, Huwelijk & Seksualiteit 19 16 maart 2010 14:17
Wat mag, en wat niet mag binnen het huwelijk m.b.t. sex? Oum Zakariyah Liefde, Huwelijk & Seksualiteit 4 24 juni 2009 21:17
Het huwelijk binnen de Islam. Ansaar Liefde, Huwelijk & Seksualiteit 21 28 januari 2009 10:52


Het is nu 21:56.


Forumsoftware: vBulletin®, versie 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO