ANSAAR-Forum

Ga terug   ANSAAR-Forum > Islamitische Bewustzijn & Kennis > Gezondheid, Ziekte & Geneeskunde

Gezondheid, Ziekte & Geneeskunde Alles wat te maken heeft met lichamelijke of geestelijke ziektes waaronder zaken als magie, het boze oog en andere levensgevaarlijke aandoeningen. Bespreek hier de symptomen, deel je ervaringen en vraag elkaar om smeekbedes.

Reageren
 
LinkBack Discussietools Weergave
Oud 27 maart 2012, 22:51   #1
Ansaar Topper!
 
Muwahida30's schermafbeelding
 
Geslacht: Vrouw
Moslim: Ja
Geregistreerd: 9 november 2011
Locatie: nederland
Berichten: 2.608
Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden
Sihr, bezetenheid en het boze oog

ik plaats deze topic omdat er vele topic,s met vragen over deze onderwerpen op het forum zijn, ik moet er bij zeggen ik heel weinig weet betreft dit onderwerp, men moet zelf kijken in hoe ver dat aansluit bij hetgeen zij hebben meegemaakt, of nog meemaken. ghair insch Allah.
verder ken ik de schrijver niet, noch promoot ik de sommige `geleerden` die hier worden vermeld.

er zijn in de topic foto,s en filmpjes waanin wordt getoond wat sihr is en hoe het eruit ziet

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Een handleiding tegen Sihr, bezetenheid en het boze oog, uit de Koran en de authentieke Sunnah.

Geschreven door Abu Abderrahman Ibn Ahmed.1.2 De soorten Djinn

Het woordje Djinn heeft verschillende betekenissen in het arabisch, maar
de betekenis die het meeste klopt is verborgen of verhullen.
Al-Jawhari zegt: Al-Djaan is de vader van de Djinn, het meervoud is
Djeenaan.
In Al-Qamoos Al-Muheet staat: Djannahu Al-Layl betekent, de nacht heeft
hem bedekt.
Alles wat van jou verborgen is, is Djunna ‘Anka.
Djinn Al-Layl betekent de duisternis van de nacht.
In Lisaanul ‘Arab staat: Janana betekent het verbergen of verhullen van
iets.
De Djinn is dus een schepsel dat verborgen is voor ons, wij kunnen het niet
zien, de foetus, betekent ook Al-Janeen, omdat het verborgen is voor het
oog in de baarmoeder van zijn moeder.
Ibn ‘Abd Al-Barr heeft gezegd: Volgens de geleerden van de Arabische
Taal zijn er verschillende categorieen benamingen van de Djinn:
1- Wanneer ze over de Djinn in het algemeen praten, dan gebruiken ze
het woord Djinni.
2- Als de Djinn van degenen zijn die samen met de mensen wonen in
hun huizen, worden ze ‘ Aamir genoemd, waarvan het meervoud ‘
Ummaar is.
3- Als het een Djinn is die zich bezighoudt met kinderen, noemen ze die
Arwaah(geesten)
4- Als de Djinn slecht is dan noemen ze hem een Shaytaan(duivel).
5- Als hij erger dan dat is, dan noemen ze hem een Maarid(demoon).
6- Als hij erger dan dat is en zeer sterk is dan noemen ze hem een
‘ Ifriet, waarvan het meervoud ‘ Afaareet is.
Dit zijn dus de benamingen van de verschillende soorten Djinn afhankelijk
van hun kracht en activiteiten, we kunnen samenvatten dat al deze
bovengenoemde namen in 3 soorten Djinn te verdelen zijn.

Abu Tha’laba Al-Khushani zei: De Boodschapper van Allah(vrede zij met
hem) zei:
“De Djinn bestaan uit 3 types; Een type dat vleugels heeft, en zij vliegen
door de lucht, een type dat de gedaante heeft van slangen en honden, en
een type dat stopt voor een rust pauze en dan weer zijn reis
vervolgt.”(Overgeleverd door al-Tahaawi in Mushkil al-Athaar 4/95 en
saheeh verklaard door Albaani in al-Mishkaat 2/1206 nr. 4148)


1.3 Moslims en ongelovigen onder de Djinn


Ik had al eerder aangegeven dat de Djinn voor hetzelfde als de mens zijn
geschapen, namelijk het aanbidden van Allah de Verhevene en daarom
bestaan er onder de Djinn moslims en ongelovigen.
Wanneer we praten over moslim Djinn, noemen we ze gewoon Djinn, zij
zijn namelijk onze broeders in het geloof en het is dus niet gepast om hen
Shaytaan, Maarid of ‘Ifriet te noemen, omdat dit specifieke namen betreft
voor de ongelovige Djinn.
In de Koraan in Surah Al-Djinn vers 14-15 staat:

“En er zijn onder ons Moslims en er zijn onder ons die van de rechte weg zijn afgeweken.
En zij die zich onderwerpen - hebben de rechte weg gezocht”.

“En zij die van de rechte weg afwijken, zullen brandstof der hel zijn.'"

Ibn Mas’ood(moge Allah tevreden met hem zijn) overlevert dat de
Profeet(vrede zij met hem) zei:
“Iemand van de Djinn(moslim) riep mij, en ik ben met hem meegegaan en
reciteerde de Koraan voor hen. Hij(de Djinn) nam ons mee en liet ons de
afdrukken van de plaatsen zien waar zij zijn geweest en de sporen van hun
vuren.
Ze vroegen hem(de Profeet) naar eten en hij zei; Jullie kunnen elke bot
eten als vlees waarover de naam van Allah is uitgesproken en die in jullie
bezit komt, en alle uitwerpselen als voedsel voor jullie dieren”.
De Profeet(vrede zij met hem) zei: Dus gebruik deze dingen (de botten en
uitwerpselen) niet om jullie zelf te reinigen(na het toileteren), want het is
het voedsel en middelen voor jullie broeders(de moslim Djinn)”. (Muslim
nr 450)

Uit deze overlevering kunnen we dus het bewijs vinden dat de moslim
Djinn onze broeders zijn en dat zij net als wij gewoon eten en zelfs dieren
hebben die ook voor hen bepaalde zaken doen.
Hoewel de moslim Djinn onze broeders zijn in het geloof, is het niet
toegestaan voor ons om hun hulp in te roepen en dergelijke, omdat dit op
den duur tot Shirk kan leiden zoals bij de tovenaars, we zullen het hier
Insha Allah later wat uitgebreider over hebben in het hoofdstuk van de
meest gestelde vragen. Wat wel toegestaan is om de Djinn uit te nodigen
naar de Islam, dit dient wel door iemand gedaan te worden die standvastig
is in zijn geloof en een degelijk niveau van kennis bezit, er zijn vele
verhalen van de selef waarin zij les gaven aan de Djinn.
In de Koraan in Surah Al- Djinn vers 6 staat:

“Voorzeker, waren er enige mensen die toevlucht bij sommige djinn zochten, waardoor zij hun zonden vermeerderden”.

Het moet nu duidelijk zijn dat de Djinn bestaan, behalve de moslims
erkennen vele volkeren het bestaan van de Djinn, er zijn talloze verzen in
de Koraan en zelfs een heel Surah wat hun naam draagt en vele
overleveringen van de Profeet(vrede zij met hem) over hen.
Degenen die de Djinn ontkennen nadat het bewijs tot hen gekomen is
plegen een daad van ongeloof, want wie ook maar niet in 1 vers gelooft
van Allah heeft daarmee ongeloof gepleegt, moge Allah ons daarvan
beschermen. Je zult dus alleen zien dat niemand het bestaan van de Djinn
ontkent behalve iemand die arrogant en hoogmoedig is.


2. De strijd is begonnen!!


In de Koraan in Surah Al-A’raaf vers 11 t/m 18 staat:
“Wij schiepen u, daarna vormden Wij u; toen zeiden Wij tot de engelen: "Onderwerpt u aan Adam" en zij onderwierpen zich, behalve Iblies; hij behoorde niet tot degenen die zich onderwierpen”.
(Allah) zeide: "Wat belette u, u te onderwerpen, toen Ik u (dat) gebood?" Hij antwoordde: "Ik ben beter dan hij. Gij hebt mij uit vuur en hem uit klei geschapen”.(Allah) zeide: "Verwijder u van hier - het is niet aan u, hier hoogmoedig te zijn. Ga heen, gij behoort stellig tot degenen, die vernederd zullen worden."
Hij zeide: "Geef mij uitstel tot aan de Dag waarop zij zullen worden opgewekt."
(Allah) zeide: "U is uitstel verleend.
Hij antwoordde: "Welnu, daar gij mij liet dwalen zal ik hen voorzeker in de weg gaan zitten op Uw rechte pad."
"Dan zal ik mij gewis vóór hen en achter hen en van hun rechter en van hun linker zijde tonen en Gij zult de meesten hunner niet dankbaar vinden."
(Allah) zeide: "Ga heen, veracht en verworpen. Wie hunner u ook zal volgen, Ik zal
voorzeker de hel met u allen vullen."


En hiermee was de strijd begonnen, de strijd tussen Iblies(vader van de
Djinn) en zijn volgelingen tegen de kinderen van Adam(vrede zij met
hem), Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) heeft Allah een belofte
gedaan, en het is zeker dat hij deze belofte gaat nakomen, namelijk dat hij
alles op alles zal zetten om te zorgen dat hij niet alleen de Hel in gaat.
Het is jammer om te zien dat velen van ons niet aan onze belofte kunnen
houden, namelijk de belofte dat wij niemand naast Allah de Verhevene
aanbidden en dat wij alles in staat stellen om Zijn tevredenheid en genade
te behalen.
Welnu is het de tijd gekomen dat we meer ingaan op het onderwerp van
deze handleiding, de introductie is ten einde, we zullen ons nu gaan richten
op het kwaad dat hier op deze wereld is, en we zullen dit kwaad proberen
te onthullen en we zullen met de wil van Allah erin slagen dit kwaad te
overmeesteren en te bestrijden.
De eerste 1000 jaar na Adam(vrede zij met hem), heerste er Tawheed op de
aarde, alle mensen aanbaden niemand behalve Allah. Maar toen begon
Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) na te denken, hij begon na te
denken over zijn belofte en de haat en wraak die hij tegen Adam(vrede zij
met hem) had woedde in hem op.
Hij dacht met een vervloekte gedachte en kwam tot de oplossing dat zijn
eigen volgelingen van onder de Djinn niet genoeg waren om zijn taak te
vervullen, zijn taak die tot de Dag des Oordeels zal duren.
Er moesten helpers gevonden worden van binnen het menselijk ras, hij had
volgelingen nodig onder de zonen van Adam(vrede zij met hem), immers
zij konden bepaalde dingen doen die hij niet kon.
En dus begon hij met rekruteren en onderwees deze mensen in het slechte,
hij onderwees hen in valsheid, hij onderwees hen in Shirk en Kufr en
beloofde hen daarvoor roem, rijkdom en grote krachten, maar in
werkelijkheid heeft hij ze geleid naar de vernietiging van henzelf, hij heeft
ze geleid naar de Hel!!
Maar wie zijn de helpers van Iblies(moge Allah hem vervloeken) dan, wie
zijn deze ondankbare schepselen die denken het op te kunnen nemen tegen
Allah en zijn oprechte dienaren.
Het zijn niemand anders dan de tovenaars en soortgelijken van hen, die
beweren kennis te hebben van het ongeziene, sommigen van hen beweren
zelfs de Awliyaa(vrienden) van Allah te zijn, maar in feite zijn zij de
Awliyaa van Shaytaan en zullen ze samen met hem ten ondergaan.
In de Koraan in Surah Al-Baqarah vers 102 staat:
“En zij volgen dezelfde weg, die de duivels volgden tegen de regering van Salomo - en Salomo was niet ongelovig, maar ongelovig waren de duivels en zij leerden de mensen Sihr(tovenarij,bedrog,illusie). En (zij handelen naar) hetgeen aan de twee engelen, Haroet en Maroet te Babylon was geopenbaard. Maar deze beiden leerden niemand, voordat zij hadden gezegd: "Wij zijn slechts een beproeving; weest daarom niet ongelovig". Zo leren zij (de mensen) van hen datgene waarmede zij een geschil maken tussen een man en zijn vrouw, maar zij schaden er niemand mede, tenzij door Allah's bevel; maar dezen leren wat
hen schaadt en geen goed doet, hoewel zij weten, dat hij, die in deze zaken handelt geen voordeel heeft in het Hiernamaals; slecht is hetgene waarvoor zij hun ziel hebben verkocht; hadden zij het slechts ingezien!”

Uit bovenstaande vers hebben de geleerden 5 leerpunten gehaald voor
ons, 5 belangrijke punten die we insha Allah zullen bespreken:
1- De Leer van zwarte magie oftewel Sihr, is iets wat men kan leren, de
tovenaars hebben zelfs talloze boeken geschreven waaruit hun
volgelingen kunnen leren en de Shayateen helpen de tovenaars hun
kennis verder uit te breiden in deze leer.
2- Het is dus een leer die men kan leren, maar er is een speciale
voorwaarde verbonden aan het leren van Sihr, men moet namelijk
eerst ongeloof(kufr) plegen voordat hij wordt toegelaten om Sihr te
leren, de tovenaar dient dus eerst daden van ongeloof te plegen
alvorens verder gegaan kan worden met deze leer, dit punt zal later
uitgebreider aan de orde komen.
3- Deze leer die men kan bemachtigen is waardeloos, want het is een
schadelijke leer, wanneer iemand dit leert, is hij gedoemd voor
eeuwig in de hel te verblijven(behalve als er berouw wordt getoond
en het geaccepteerd wordt door Allah)
4- Uit bovenstaande vers komt duidelijk waarmee Iblies(moge ALLAH
hem vervloeken) de tovenaars lokt, namelijk voor roem en rijkdom,
zij verkopen hiervoor hun ziel.
5- De meest belangrijkste les die wij uit deze vers kunnen halen is dat
de Sihr alleen kan werken met de wil van Allah.


3. Wat is Sihr?


De geleerden van Ahlu Sunnah wal Djamaa’ah, hebben de definities voor
Sihr uitgelegd voor ons, ik zal een paar van die meningen opnoemen:
Over de taalkundige betekenis van Sihr zeggen de geleerden:
# Al-Layth zegt, Een daad die men doet zodat hij dichter tot Shaytaan komt
en deze daad wordt verricht met de hulp van Shaytaan.

# Al-Azhar zegt, Tovenarij vindt zijn basis in het verduisteren/verhullen van
de werkelijkheid van iets in iets anders.(Tadhib Al-Lugha)

# Ibn Mansur zegt, De tovenaar laat het valse echt lijken en laat mensen
geloven in iets dat niet de werkelijkheid is, de werkelijkheid heeft hij dus
betoverd, met andere woorden heeft hij de werkelijkheid verduisterd.(Lisan
Al-‘Arab)

# Shamir overlevert van ibn ‘Aisha dat hij heeft gezegd: De Arabieren
hebben tovenarij, Sihr genoemd omdat het de gezondheid wegneemt en een
ziekte in de plaats geeft.

# Ibn Faris heeft gezegd, sommigen hebben gezegd dat de taak is om het
valse echt te laten lijken.

3.1 Sihr als betekenis in het geloof

Fakr Ad-Deen Al-Razi zegt: Sihr in de context van het geloof betekent
alles waarvan de oorzaak geheim is en wat zich buiten de werkelijkheid
afspeelt, waarbij het gaat om bedrog en oplichterij.(Al-Misbah Al-Munir)
Ibn Qudama Al-Maqdisi zegt: Het gaat over knopen, toverspreuken die
met gesproken of geschreven woorden zijn of daden die effect hebben op
het lichaam, het hart of het verstand van de betoverde persoon, zonder hem
zelfs aan te raken.
Dit is echt en er bestaat zelfs tovenarij die de dood of een ziekte
veroorzaakt, die een man weerhoudt gemeenschap met zijn vrouw te
hebben, of die de man van zijn vrouw doet scheiden. Het kan ook haat
tussen 2 personen veroorzaken of juist 2 personen van elkaar doen
houden,(Al-Mughni).
Als we alle meningen hebben bestudeerd, kunnen we in het kort zeggen dat
de betekenis van Sihr is:
Een contract tussen de sahir(tovenaar) en de Shaytaan, en soms gebeurt dit
ook letterlijk op papier waarbij zelfs getuigen aanwezig zijn, waarbij de
tovenaar bepaalde daden van Kufr(ongeloof) Shirk(Polytheisme), Grote
zonden en afschuwlijkheden moet doen en waar inruil daarvoor de
Shaytaan bepaalde zaken voor de tovenaar gaat doen en hem in een
bepaalde mate gaat gehoorzamen.
Sihr is echt en geen fabeltje, het is een donkere en afschuwelijke praktijk,
waarbij levens van mensen kapot worden gemaakt doormiddel van
spreuken, knopen, tovermiddeltjes, toverbriefjes enz.


3.2 Bewijs van Sihr in de Koraan en Sunnah

Er zijn vele mensen die niet geloven dat Sihr bestaat en denken dat
tovenarij alleen in films voorkomt, enerzijds komt dit door onwetendheid
in het geloof en anderzijds door influisteringen van de Shaytaan die juist
wil dat mensen niet over zijn duistere praktijken te weten komen.
Er zijn zelfs mensen, vooral in Marokkaanse kringen die denken dat zolang
ze niet over Sihr en Shayateen praten dat er dan niks met hen gebeurt, wel
gaan een deel van deze mensen naar tovenaars toe, dus de logica hier is ver
te zoeken.
Natuurlijk moeten wij ons niet bezig houden met Sihr en Shayateen, maar
wij moeten ons bezighouden met wat het geloof ons over deze zaken
vertelt, hoe we ons tegen deze zaken kunnen beschermen en hoe we ons
kunnen genezen als we ermee getroffen zijn. Simpelweg denken dat als
men er niet aan denkt en over praat dat er dan niks gebeurt is helaas niet
genoeg.


3.3 Bewijzen uit de Koraan

“En zij volgen dezelfde weg, die de duivels volgden tegen de regering van Salomo - en Salomo was niet ongelovig, maar ongelovig waren de duivels en zij leerden de mensen Sihr(tovenarij,bedrog,illusie). En (zij handelen naar) hetgeen aan de twee engelen, Haroet en Maroet te Babylon was geopenbaard. Maar deze beiden leerden niemand, voordat zij hadden gezegd: "Wij zijn slechts een beproeving; weest daarom niet ongelovig". Zo leren zij (de mensen) van hen datgene waarmede zij een geschil maken tussen een man en zijn vrouw, maar zij schaden er niemand mede, tenzij door Allah's bevel; maar dezen leren wat hen schaadt en geen goed doet, hoewel zij weten, dat hij, die in deze zaken handelt geen voordeel heeft in het Hiernamaals; slecht is hetgene waarvoor zij hun ziel hebben verkocht; hadden zij het slechts ingezien!”(surah Al-Baqarah 102)

Mozes zeide: "Zegt gij dit van de waarheid nadat zij tot u is gekomen? Is dit tovenarij? Maar tovenaars slagen nooit."“En toen de tovenaars kwamen, zeide Mozes tot hen: "Werpt hetgeen gij wildet werpen. En toen zij wierpen zeide Mozes: "Wat gij hebt gebracht is slechts bedrog. Voorzeker, Allah zal het teniet doen. Voorwaar, Allah laat het werk der kwaadstichters niet gedijen." En Allah bevestigt de waarheid door Zijn woorden, zelfs al zijn de schuldigen afkerig.
“(surah Yoenas vers 80-82)


3.4 Bewijzen uit de Sunnah

‘Aisha(moge Allah weltevreden met haar zijn) overleverde:
“Een man genaamd Lubaid ibn al-A’sam(jood) van de Bani Zurayq deed
Sihr bij de Boodschapper van Allah(vrede zij met hem), totdat Allah zijn
Boodschapper(vrede zij met hem) zich voorstelde iets gedaan te hebben
wat hij niet had gedaan(gemeenschap met zijn vrouwen).
Op een dag, terwijl hij met mij was, riep hij Allah aan, gedurende een
lange periode en zei hij toen, “O Aisha!
Wist je dat Allah mij geinformeerd heeft over datgene wat ik aan Hem
vroeg?
Twee mannen(2 engelen) kwamen naar mij toe, eentje zat bij mijn hoofd
en de andere bij mijn voeten. 1 van hen zei tegen zijn metgezel, waaraan
lijdt deze man(de Profeet)? Hij is betoverd(Matbub of Mashur).
De eerste vroeg weer, wie deed het? De andere zei, Lubaid ibn Al-A’sam.
De eerste vroeg weer, wat heeft hij gebruikt(materiaal)? De andere zei, een
kam en het haar(van de baard) dat eraan vastzat en de wortels van een
mannelijke dadelboom.
De eerste vroeg weer, waar is het? De andere zei, in de put van Dharwaan!
Dus Allah zijn Boodschapper(vrede zij met hem), samen met een paar van
zijn metgezellen gingen daarnaartoe(de put) en kwamen terug zeggende, O
‘Aisha, het kleur van het water was net als dat van henna. En de wortels
van de dadelboom leken net op de hoofden van Shayateen.
Ik vroeg, O Boodschapper van Allah(vrede zij met hem), waarom laat u het
niet zien(aan de mensen)? Hij zei, omdat Allah mij reeds genezen heeft, en
ik zou het kwaad(fitnah) niet bij de mensen willen verspreiden. Toen gaf
hij het bevel om de put vol te storten met aarde.” (Bukhari en Muslim)

WAARSCHUWING!!!
Bovenstaande hadith is saheeh bevonden door de geleerden van
hadith, maar deze hadith doet niks aan de perfectie en feilheid van de
Boodschapper van Allah(vrede zij met hem), zoals door sommige
innoveerders en vijanden van de Islam wordt beweerd, de geleerden
van Ahlu Sunnah wa’l Djama’a zowel van vroeger als van nu, hebben
duidelijk en met bewijs bewezen dat de Sihr waaraan de Profeet(vrede
zij met hem) leed alleen effect had betreffende of hij wel of niet
gemeenschap had met zijn vrouwen.
Het deed niks ten aanzien van andere zaken zoals Openbaringen van
Allah en dergelijke zoals ook bewezen is in de Seerah(Biografie) van
de Profeet(vrede zij met hem).

Abu Hureira(moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde:
De Profeet(vrede zij met hem) zei:
“Vermijd de 7 vernietigende zondes(Al-Sab’at Al-Mawbiqaat), de mensen
vroegen, Wat zijn ze?
De Profeet(vrede zij met hem) zei:
Shirk(afgoderij), Sihr(tovenarij), het doden van een persoon zonder shar’i
reden, Ribaa(rente), Het consumeren van het vermogen van wezen,
Vluchten van het slagveld(tijdens Jihad), Het beschuldigen van een
onschuldige kuise vrouw van Zinaa(overspel).(Al-Bukhari en Muslim)

In bovenstaande hadith zien we dus duidelijk dat de Profeet(vrede zij met
hem) Sihr oftewel tovenarij als 1 van de grootste zondes aangeeft, het is
een vernietigende zonde, een zonde waarvoor men een plaats in de hel
krijgt.


4. Het contract tussen de tovenaar (Sahir) en Shaytaan


Nu de betekenis van Sihr duidelijk is en er genoeg bewijzen te vinden zijn
zowel in de Koran als de Sunnah gaan we verder met het uitleggen over
hoe de tovenaars(moge Allah hen vervloeken en vernederen) werken.
We beginnen bij het begin, namelijk het contract tussen de tovenaar en de
Shaytaan, het was al duidelijk dat er afspraken gemaakt worden tussen de
tovenaar en de Shaytaan en dat deze afspraken soms zelfs op papier
worden vastgelegd.
De tovenaar heeft Sihr geleerd oftewel van een andere tovenaar of uit de
vele boeken die er bestaan over Sihr, hierin staat precies uitgelegd hoe hij
een contract/samenwerking kan beginnen met de Shayateen.
De tovenaar roept 1 van de koningen of koninginnen van de Shayateen op
doormiddel van duivelsspreuken waarin hij ongeloof en shirk pleegt en de
tovenaar prijst hen en hemelt hen op, ook doet hij daarbij verschillende
daden van ongeloof en dergelijke zaken, we zullen dit straks verder
bespreken.
Daarna zal er een koning of koningin van de Shayateen of een Shaytaan
met een hoge positie verschijnen aan de tovenaar, dit kan in een gedaante
zijn van een dier, een voorwerp, of de tovenaar hoort alleen een stem.
Daarna worden de afspraken gemaakt, de tovenaar belooft de Shaytaan
daden van ongeloof en shirk te plegen in ruil voor hulp van de Shaytaan
om bepaalde slechte daden voor hem te doen.
De Shaytaan geeft in ruil daarvoor een aantal van zijn onderdanen van
onder de Djinn de opdracht om de tovenaar te gehoorzamen, dit is de
zogenaamde “ Gadim Al-Sihr” oftewel de werker van de tovenaar.
Deze werkers haten de tovenaar omdat zij hem moeten gehoorzamen, maar
zijn bang om hem niet gehoorzamen vanwege hun leider van de Shayateen.
Hierdoor is er dus een vijandigheid tussen deze werkers van de tovenaar en
de tovenaar, de Shayateen laten hem en zijn famillie niet met rust en
bezorgen hem veel ellende, en dit is niets nieuws dan wat Allah de
Verhevene aan ons verteld heeft, namelijk dat het een schadelijke leer is.
Er zijn vele methodes die tovenaars gebruiken om een Shaytaan op te
roepen en met hem een contract af te sluiten of om hem om iets te vragen.
Niet alle methodes zijn bekend, ik zal er een aantal plaatsen die wel bekend
zijn.

1. Tareeqat Al-Iksaam oftewel de methode van de Eed:
De Tovenaar betreed een donkere kamer terwijl hij in een staat van grote
onreinheid is(djunub) of kleren aan heeft die zijn besmeurd met onreine
zaken(bijv. menstruatie bloed) daarna steekt hij een vuur aan, daarop
plaatst hij wierook waarover hij niet de naam van Allah heeft uitgesproken.
Voor elke situatie heeft de tovenaar een ander soort wierook, voor
scheiding bijvoorveeld een stinkende soort en om liefde te creeren een
aangenaam ruikende soort.
Daarna spreekt hij bepaalde duivelse spreuken uit vol met Shirk en Kufr,
waarin hij een eed zweert aan de Shaytaan en hem om hulp vraagt, na dit
kan de Shaytaan aan hem verschijnen in de vorm van een dier, voorwerp of
hij hoort gewoon een stem. Hierna zal de tovenaar vragen wat hij wil

2. Tareeqat Al-Dhabah oftewel de Methode van het offeren:
De tovenaar neemt een dier, een vogel, of kip of elk ander dier. Het dier is
meestal zwart, dat is een kleur waar de Djinn van houdt.
De tovenaar slacht het dier zonder de naam van Allah uit te spreken en
spreekt in plaats daarvan de naam van een van de Shayateen erover, de
tovenaar kan in sommige gevallen de persoon die naar hem komt insmeren
met dit bloed, daarna gooit hij het geslachte dier in een afgelegen plek wat
een tehuis is van de Djinn, hij keert terug naar huis en zegt duivelsspreuken
en verzen vol met kufr en shirk op, daarna vertelt hij de Shayateen wat hij
wil.

3: Tareeqat Al-Suflee-ah oftewel de Methode van ontheiliging / vernedering:
Deze methode is populair bij de tovenaars, en hierdoor krijgt de tovenaar
vele Shayateen onder zijn gezag.
Deze methode is verschrikkelijk, en moge de vloek van Allah op de
tovenaars zijn, ik kan niet geloven dat mensen nog naar tovenaars gaan,
vooral als ze horen van deze methode.
De tovenaar, plaatst het Boek van Allah onder zijn voeten, en gebruikt het
als zijn schoenen en gaat zo het toilet binnen terwijl hij duivelspreuken en
verzen van Shirk en Kufr zegt.
Als hij klaar is dan beveelt hij de Shayateen wat ze moeten doen.
Ook verricht de Sahir de meest verschrikkelijke zaken, en voor alle mensen
die nog denken naar een Sahir te willen gaan lees goed, het ergste is het
Boek van ALLAH te vernederen, maar de sahir doet ook andere zaken
zoals het hebben van gemeenschap met 1 van zijn mahram vrouwen, zoals
zijn moeder, zus enz, of homosexuele gemeenschap.
O ALLAH vernietig dit soort gespuis en bescherm ons tegen hun daden!
De Shayateen doen meteen wat de tovenaar wil, omdat dit een geweldige
grote Kufr is, ze zien de tovenaar bijna als familielid.

4: Tareeqat Al-Najaasah oftewel de Methode van onreinheid:
Bij deze methode maakt de tovenaar moge Allah hem vervloeken, de
verzen van de Koran belachelijk door ze op te schrijven met
menstruatiebloed, ontlasting enz. Terwijl hij dit doet zegt hij wederom
verzen van Shirk en Kufr. De Shayateen verschijnen aan de tovenaar en
doen wat hij zegt.

5: Tareeqat Al-Tanqees oftewel de Methode van omdraaiing:
Bij deze methode schrijft de tovenaar Koranverzen op maar draait hij ze
om, dus hij begint bij het eind van een woord/zin en gaat zo naar het begin,
daarna reciteert hij duivelsspreuken vol met Shikr en Kufr zodat de
Shaytaan aan hem verschijnt

6: Tareeqat Al-Tanjeem oftewel de Methode van Astrologie / Observatie
Bij deze methode observeert de tovenaar de hemel totdat hij een bepaalde
ster ziet die hem beschreven is in de boeken van tovenarij. Wanneer hij
deze ster ziet, reciteert hij spreuken vol met Shirk en Kufr en doet hij
bepaalde bewegingen waarvan hij denkt de ster aan te roepen, in feite
aanbidt hij de ster.
De Shayateen zien hierin een kans om deze tovenaar verder in ongeloof te
drukken door datgene wat hij vraagt aan hem te geven.
De tovenaar denkt werkelijk dat de ster het hem gegeven heeft en is zich er
niet van bewust dat hij net Shirk heeft gepleegd en de Shayateen hem in
werkelijkheid bedrogen hebben.
Hij is zich er niet van bewust dat het de Shayateen zijn die datgene wat hij
vroeg voor hem hebben gedaan.
Deze tovenaars verklaren ook dat hun magie alleen werkt als de ster er is
en aangezien sommige sterren maar 1 keer per jaar te zien zijn, wachten
deze idioten dus elk jaar op deze ster zodat ze weer Shirk en Kufr gaan
plegen.
Vele van zulk soort tovenaars zijn de zogenaamde helderzienden en
astrologen die je zelfs nu op tv ziet, waarbij mensen hen kunnen bellen en
voor advies en hulp kunnen vragen, deze zielige tovenaars denken
werkelijk geholpen te worden door sommige sterren en planeten en weten
niet dat Iblies(moge ALLAH hem vervloeken) en zijn hulpjes hen voor de
gek houden.

7:Al-Talaa’eeb bi Sawar wal Ayat oftewel de methode van figuren en tekens:
Bij deze methode gebruikt de tovenaar een jonge jongen die in een staat
van kleine onreinheid is, op de linkerhand van de jongen tekent de tovenaar
een vierkant, om de 4 kanten van het vierkant schrijft de tovenaar allerlei
spreuken van Shirk en Kufr.
In het midden van het vierkant dat zich op de hand van de jongen bevindt
legt de tovenaar bepaalde zaken, zoals blauwe meel en olie of blauwe inkt
en olie.
Dit soort zaken zijn allemaal dingen die de tovenaar heeft geleerd van de
boeken van Sihr, en waarvan de Shayateen houden.
De tovenaar pakt een rechthoekig stuk papier en schrijft daarop spreuken
die uit alllerlei symbolen en letters bestaan en plaats dit papier op het
gezicht van de jongen en pakt zijn hele hoofd nog eens in met een dik stuk
stof.
De jongen moet de hele tijd naar zijn palm kijken, maar ziet niks omdat hij
helemaal ingepakt is.
De tovenaar gaat door met het reciteren van duivelspreuken en opeens
hoort hij van de jongen dat hij wat ziet bewegen in zijn palm, de tovenaar
vraagt wat zie je? De jongen antwoord een man, en nu moet de jongen de
vragen van de tovenaar aan de man stellen die hij in zijn palm ziet.
Deze methode gebruikt de tovenaar bijvoorbeeld om bepaalde zaken te
vinden voor mensen die ze kwijt zijn geraakt of voor vermiste personen, of
om uit te vissen waar de Sihr is van iemand die geraakt is door Sihr.
We zien hier weer een voorbeeld van de ultieme slechtheid van de tovenaar
die een onschuldig klein kind misbruikt voor zijn duivelse praktijken.

8: Tareeqat Al-Athar oftewel de Methode van persoonlijke eigendommen:
Bij deze methode vraagt de tovenaar een kledingstuk van de patient waarop
de geur van zijn zweet nog zit.
De tovenaar pakt het kleding stuk bij de rand en meet met zijn vingers een
bepaalde afstand en pakt het kledingstuk daar weer vast.
Hij reciteert zogenaamd kleine hoofdstukken van de Koraan zoals, Al-
Takathur en gaat verder met het reciteren van duivelspreuken tussendoor,
wanneer de Shaytaan aan hem verschijnt(de patient ziet dit niet) beveelt de
tovenaar de Shaytaan om als de patient door Sihr is geraakt het afgemeten
kledingstuk langer te maken, als het door een Djinn komt het korter te
maken en als het iets medisch is gewoon zo te laten. Daarna meet hij het
kleding stuk weer en als het langer is dan zegt hij tegen de patient dat er
Sihr op hem gedaan is, als het korter is dan is er een Djinn in hem en als
het gelijk blijft vertelt hij de patient naar een dokter te gaan.
Deze methode wordt ook veel toegepast door de berbers in Marokko
helaas, vaak door famillieleden zelf die zogenaamd de schrik van kinderen
weghalen door een knoop in een zakdoek te zetten en deze omhoog en
omlaag te laten bewegen door de Djinn.
De mensen moeten hiermee ophouden en Allah vrezen en zich weghouden
van mensen die dit soort praktijken doen zelfs al zijn ze famillie!!
Bij deze methode zien we de valsheid van de tovenaar die de mensen
probeert te misleiden dat hij een echte raaqi(iemand die Roqyah doet) door
Koraan te reciteren, terwijl in werkelijkheid hij een vieze tovenaar is. Ook
zullen de mensen niks aan het advies hebben om dat de Shayateen meestal
liegen, dus als een persoon niks heeft zeggen ze misschien dat hij wel wat
heeft en andersom ook.

9: Tareeqat Al-Mandal oftewel de Methode van ontdekking/bewijs:
Bij deze methode gaat de sahir duivelsspreuken reciteren en dua doen aan
de Shayateen om zodoende antwoorden op bepaalde vragen van hem te
krijgen.
Zo kan hij vragen over iets dat gestolen is, waar het zich bevindt en wie het
gestolen heeft, en waar een Sihr is die gedaan is door een andere tovenaar
en wie de aanvrager is. De Shayateen staan bekend als leugenaars en zullen
dus meer liegen dan de waarheid spreken.
Dit zijn de bekende methodes bij de geleerden van het oproepen van de
Shaytaan, natuurlijk zijn er nog vele die onbekend zijn, vele
verschrikkelijke methodes vol met Kufr, Shirk en afschuwlijke zaken.
Het moge duidelijk zijn voor de mensen dat het absoluut verboden is om
op bezoek te gaan naar een tovenaar of om zijn hulp en advies in te roepen,
hoe wanhopig iemand ook mag zijn, Allah en zijn Boodschapper(vrede zij
met hem), hebben alle ingangen naar een tovenaar verboden verklaard, er
is een hadith in omloop bij de mensen dat de Profeet(vrede zij met hem)
zou hebben gezegd bestrijd Sihr met Sihr(Nusrah) en leer Sihr, dit is een
grove leugen en degene die hier mee doorgaat moet weten dat de
Profeet(vrede zij met hem) voor degene die over hem liegt een plaats in de
Hel heeft beloofd.


5. Het gevaar van het bezoeken van een tovenaar(sahir)


Na alles wat we tot nu toe hebben besproken over tovenaars, zijn er nog
steeds mensen die het bezoeken van tovenaars rechtvaardigen en die
werkelijk denken dat deze tovenaars de mensen kunnen helpen.
Deze mensen realiseren helaas niet het gevaar van het bezoeken van een
tovenaar, deze tovenaars zijn ongelovigen en de straf voor hen onder
islamitisch recht is onthoofding met het zwaard, zelfs na zijn berouw
volgens sommige fuqaha.
De mensen die ze bezoeken zijn nog slechter af dan ze waren, ze plegen
namelijk Shirk, een zonde die wanneer er geen berouw voor wordt
getoond, gegarandeert een plaats geeft in het Hellevuur.

In de Saheehayn staat vermeld onder gezag van Abu Hureira dat de Profeet(vrede zij met hem) zei: “Vermijd de 7 vernietigende zondes(die een persoon in hel doen belanden)”
De metgezellen, vroegen O, Boodschapper van Allah, wat zijn deze(de 7
zondes):
De Profeet(vrede zij met hem) zei: Shirk, Sihr, Het doden van een ziel die Allah verboden heeft, behalve volgens regels van de Shar’ia, Ribaa(Rente), Het consumeren van het vermogen van wezen, Wegrennen van het slagveld(Jihad), en het beschuldigen(van Zinaa) van onschuldige kuise vrouwen.

Mensen realiseren zich het gevaar van het bezoeken van een tovenaar niet,
behalve dat men er met meer Sihr en meer Bezetenheid eruit kan komen,
zijn ze vergeten dat ze kufr en shirk hebben gepleegd waarvoor ze voor
EEUWIG in de Hel belanden als ze sterven zonder berouw.
Ook voor de mensen die de tovenaars bezoeken en die vragen om Sihr bij
iemand anders te laten doen realiseren zich niet hoeveel pijn en schade ze
andere mensen aandoen, hele gezinnen worden kapot gemaakt, bedrijven
failliet gemaakt, weet dat deze mensen zullen boeten op de Dag des
Oordeels en zullen betalen met hun eeuwige leven in de Hel!!!

In Saheeh Muslim staat een overlevering dat de Profeet(vrede zij met hem) zei: “Degene die naar een waarzegger gaat en hem over iets vraagt(zonder in hem te geloven), zijn gebed zal voor 40 dagen niet geaccepteerd
worden”

We zien dus de ernst van de situatie in bovenstaand hadith, dit gaat over
iemand die er NIET in gelooft en toch zal deze persoon 40 dagen lang geen
beloning krijgen voor zijn gebed, stel je voor dat deze persoon in de 40
dagen sterft!! Wat een slecht einde is het zeker.
Ook moet duidelijk zijn dat met een sahir(tovenaar) niet alleen iemand
wordt bedoeld die toverspreukjes maakt, maar iedereen die met de Djinn
samenwerkt, dus waarzeggers, handpalmlezeres, zogenaamde astrologie en
horoscooplezers, goochelaars, illusionisten enz enz.

Abu Hureira(moge Allah tevreden met hem zijn) overleverde dat de Profeet(vrede zij met hem) zei: “ Degene die een waarzegger bezoekt en
gelooft wat hij zegt, heeft ongeloof(kufr) gepleegd in datgene wat is
geopenbaard(Koran) aan Mohammed(vrede zij met hem)(Abu Dawood).

We zien dus dat als je een tovenaar bezoekt en niet in hem gelooft je gebed
voor 40 dagen niet geaccepteerd wordt, geloof je wel in wat hij zegt en
doet, dan heb je Kufr Akbar gepleegd en ben je een Kafier, zonder oprecht
berouw zal deze persoon voor eeuwig in de Hel verblijven.
De geleerden hebben maar 1 situatie toegestaan om een sahir te bezoeken
en dat is om hem te ontmaskeren bij de mensen, zodat zij weten dat dit een
tovenaar is, maar dit kan alleen gedaan worden door iemand die sterk in
zijn geloof staat en kennis heeft over dit onderwerp en een grote Imaan
heeft zodat hij niet ten val kan worden gebracht door de
fitan(beproevingen) van de tovenaar en Shayateen, zoals Shaych Ibn
‘Uthaymeen(moge ALLAH hem genadig zijn in zijn fatawa heeft gezegd.


6. Hoe herken ik een tovenaar(sahir)?


Om te zorgen dat men niet naar een tovenaar gaat is het handig om wat
herkennigspunten te hebben waaraan men een tovenaar of soortgelijke kan
herkennen.

- Er wordt naar je naam en de naam van je moeder gevraagd(soms alleen
naar de naam van je moeder).
De reden dat de tovenaar naar de naam van je moeder vraagt, terwijl het
logischer is om naar de naam van je vader te vragen(achternaam) is, omdat
Iblies moge Allah hem vervloeken, alle kinderen van Adam(vrede zij met
hem) beschouwt als kinderen van overspel, hij erkent zogenaamd niet dat
ze een vader hebben maar dus wel een moeder want iedereen wordt
gebaard door zijn moeder, vandaar het vragen naar de naam van de moeder
zodat de Djinn info kan halen.

- De tovenaar vraagt om kledingstukken van de patient, zoals handdoek, tshirt enz, liefst wat nog niet gewassen is.

- De tovenaar vraagt van je om een bepaald dier(meestal zwart) te gaan slachten zonder de naam van Allah erover uit te spreken, en soms smeert hij de patient in met dit bloed.

- Het schrijven van spreuken, figuren en symbolen en amuletten waarvan de betekenis alleen bij de Shayateen en de sahir bekend is. Een voorbeeld
daarvan zie je hier beneden.
Op het eerste gezicht ziet men ook soms Allah staan en de naam van onze
Boodschapper(vrede zij met hem), maar laat je niet bedriegen deze afbeelding staat vol met shirk en kufr en ophemeling van de Shayateen, vaak worden zulke papiertjes gegeven aan mensen om om hun nek te dragen of om bij de deur of raam te plaatsen voor bescherming. En ook als Sihr zelf gebruikt, waarop teksten en spreuken staan die alleen de tovenaar begrijpt.
- Het maken van een amulet voor de patient die hij om zijn nek of andere ledematen moet dragen of onder zijn kussen moet plaatsen.
Deze amuletten zijn meestal vierkant of driehoekig en gemaakt van leer of ijzer, in de amuletten bevinden zich smeekbedes voor de duivel en symbolen die Shirk en Kufr symboliseren. Een voorbeeld zien we
hieronder:


- Het blazen op of het geven van een stuk touw met knopen, zoals Allah ons ook laat weten in Surah Al-Falaq.


- De tovenaar geeft bepaalde dingen aan de patient die hij moet begraven onder de grond.
Hieronder zien we een voorbeeld daarvan, een dode hagedis moest begraven worden, in zijn bek/maag Sihr die bedoeld was voor een persoon.- De tovenaar geeft de patient wierook gemaakt van onreinheden en andere vieze zaken en teksten om te verbranden en de rook in te ademen.
Dit moet gebeuren bij de zonsopkomst(shurooq) en in het midden van de dag(qayloolah) en als we deze 2 periodes bekijken zien we dat we voor beide al een waarschuwing hebben gehad van de Profeet(vrede zij met), zoals in een overlevering van Bukhari en Muslim waarin hij ons
waarschuwt niet te bidden tijdens het opkomen van de zon omdat deze tussen de hoorns van Shaytaan opkomt.
En de 2de is een hadith die staat in Tabarani en is Hasan, waarin de Profeet(vrede zij met hem) ons aanbeveelt na het Dhor(midden van de dag) een dutje te doen want de Shaytaan doet dat niet.
De patient moet dit dus doen in deze 2 periodes omdat dit de periodes zijn wanneer de Shayateen zich verspreiden en hierdoor worden de Shayateen dus geeërd.
Er is ook nog een 3de periode en dat is de periode van zonsondergang tot de rode gloed weg is, de Profeet(vrede zij met hem) heeft ons in deze hadith die in Bukhari staat aanbevolen onze kinderen binnen te halen in deze tijd, en de deuren en ramen te sluiten en de lichten te doven.

Zoals de metgezellen al zeiden, er is niks zelfs het klappen van een vogel
met zijn vleugels of de Profeet(vrede zij met hem) heeft er ons wat over
geleerd. SubhannAllah!!

- De tovenaar geeft de patient, een fles/kom water waarin zich papieren
bevinden vol met shirk en duivelsspreuken en symbolen die alleen zij
begrijpen, en vervolgens moet de patient hiervan drinken en zich ermee
wassen op een verlaten plek, zoals een ruine of begraafplaats.
Let op, men moet deze methode niet verwarren met de methode die
toegestaan is, zoals het reciteren van Koraan over water waarna men dit
moet drinken en zich ermee wassen, en het schrijven van Koraan met
saffraan op een blaadje wat daarna in water wordt gedompeld en men er
dan van drinkt en wast, dit is toegestaan en werd zelfs door de Sahaba
toegepast.

- Het lezen van de palm, het lezen van een kopje, schrijven in zand,
horoscopen enz enz.

- Het smelten en overgieten van lood in een pan waarna zogenaamd
bepaalde dingen duidelijk worden. Of het koken van iets in een pn waarna
er allemaal voorwerpen uitkomen, ook wordt er vaak bij mensen die gaan
trouwen metaal voor hun voeten gedaan, meestal gemalen tot poeder.

- Het geven van een ring waarop rare symbolen gegraveerd zijn, of waarin
zich briefjes van Sihr bevinden.

- Hij geeft aan de patient blauwe kralen die hij om zijn nek, of thuis of in
zijn auto moet houden, vaak worden ook de zogenaamde handjes van
fatima(Khumajs) gegeven die een persoon bescherming moeten bieden
deze komen uit de joodse leer genaamd de Kabbala en dit is niks dan een
Sihr sekte, of de bekende ogen die vaak door turken worden gebruikt, deze
dingen zijn pure shirk en het is ongelofelijk dat zulke voorwerpen zelfs
door moslims bij bruiloften als bedankjes worden weggegeven.

- De tovenaar geeft rare dingen mee aan de patient zoals, eieren waarop
vreemde teksten staan, of sloten met teksten enz

- De tovenaar vraagt onmogelijke dingen aan de patient om te halen,
zoals een muis die nog maagd is, of een muis die wees is, de patient zo
wanhopig en verblind dat hij is zal zeggen dat hij dat niet kan, de tovenaar
biedt dan aan in ruil voor een grote som geld het voor hem te halen.

- De tovenaar geeft de patient water wat hij buiten onder de sterren moet
zetten en er dan van drinken,
dit is het zogenaamde Al-Ma-ul Munajjim, het water van de sterrenkijker.

- De tovenaar doet zich voor als raaqi en reciteert Koraan, tussendoor hoor je hem onduidelijke zaken mormelen en vraagt soms of hij even naar een andere kamer kan gaan, daar wacht de Shaytaan hem op met info.
Vergeet niet dat Roqyah altijd hard wordt gezegd en alleen met Koraan en
de toegestane smeekbedes, er wordt niks gemormeld of zacht gezegd, hoor
je dat wel dan wegwezen, het is een sahir.

- Hij vraagt de patient een stuk touw om een boom te knopen die de
tovenaar heeft uitgezocht.

- Hij geeft de patient een schema, wat hij moet doen zoals 700 x surah Al-
Fatiha reciteren en 300 keer een bepaalde dhikr doen,
op het eerste gezicht lijkt er niks raars, behalve dat dit speciale combinaties zijn waarvan de Shayateen juist houden, meestal gaat het hier niet om een sahir maar om een kwakzalver die bid’ah toevoegt aan de Roqyah.

- Hij vraagt de patient een aantal dagen geen zonlicht in zijn huis te laten
en ook om geen Koran te lezen en daden van aanbidding te doen en om
veel muziek te luisteren.
__________________

Laatst gewijzigd door Muwahida30; 29 maart 2012 om 05:26
Muwahida30 is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Oud 27 maart 2012, 22:56   #2
Ansaar Topper!
 
Muwahida30's schermafbeelding
 
Geslacht: Vrouw
Moslim: Ja
Geregistreerd: 9 november 2011
Locatie: nederland
Berichten: 2.608
Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden
Re: Sihr, bezetenheid en het boze oog

7. Sihr en zijn vormen


Nu we bewezen hebben dat Sihr bestaat en we de handelswijze van de
tovenaars hebben laten zien, is het nu de beurt om wat dieper in te gaan
over het onderwerp Sihr.
De betekenis was al uitgelegd, maar er is meer dan dat.
Sihr kan verschillende zaken veroorzaken, men kan er aan dood gaan, ziek
worden, krankzinnig worden en Djinn kunnen met behulp van Sihr een
menselijk lichaam binnentreden. Sihr kan ook veroorzaken dat een man en
vrouw uitelkaar gaan enz.
Het komt ook voor dat door Sihr bepaalde ledematen verlamd raken, zoals
benen, armen, enz.
Verder komt het vaak voor bij vrouwen dat Sihr, miskramen veroorzaakt,
het niet kunnen hebben van gemeenschap, zeer onregelmatige
menstruatieperiodes enz.
We zullen zo zien dat Sihr er in verschillende vormen en elke vorm voor
bepaalde doeleindes wordt gebruikt.
De geleerden hebben verschillende verdelingen gemaakt van Sihr, zo
hebben bepaalde geleerden het verdeeld in 8 soorten en andere hebben
weer een ander soort verdeling gemaakt, over het algemeen kan je zeggen
dat er 1 echte soort Sihr is en dat is Sihr Al-Hakeeki(werkelijke sihr) en die
kan je in 4 hoofdcategorieen verdelen:

1. Al-Sihr Al-Hawa-ie,
Oftewel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en die hij daarna in de lucht laat, door bijvoorbeeld aan vogels vast te maken, of vastmaakt in een boom, de Sihr wordt versterkt elke keer als de windt eroverheen blaast.

2. Al-Sihr Al-Maa-ie,
Oftewel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en die hij daarna in de zee, rivier, meer of waterput gooit.

3. Al-Sihr Al-Naarie,
Oftewel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en daarna verbrand of verhit bij vuur, ovens of vuurhaarden.

4. Al-Sihr Al-Turaab,
Oftwel alle Sihr die de tovenaar klaar maakt en begraaft in zand of aarde zoals langs wegen, of bijvoorbeeld in de tuin.

Dit zijn de hoofdcategorieen van Sihr, van deze categorieen krijgt men
weer de volgende subcategorieen Sihr, hiermee wordt duidelijk hoe een
bepaalde Sihr wordt gebruikt.

1. Al-Sihr Al-Ma’kul w’al Masrub, oftewel alle soort Sihr die een
persoon in zijn eten of drinken krijgt, deze Sihr gaat dus het lichaam van
een persoon binnen, door dit gaan er meestal een paar Djinn mee het
lichaam in om deze Sihr te beschermen.
Ze zijn als het ware vastgekoppeld aan deze Sihr en houden deze Sihr vast
met draden, dit gebruiken de Djinn soms ook om te eten, het lastige
hiervan is dat vaak de Djinn het lichaam niet kunnen verlaten zolang de
Sihr zich nog in het lichaam bevindt.
De symptomen van deze Sihr is dat een persoon vaak plotselinge buikpijn
voelt, vooral bij het beluisteren van de Koraan en het drinken van Roqyah
water(water waarop Koraan is gereciteerd). Ook voelt het vaak alsof er
zich een soort bal in de maag bevindt en die beweegt ook soms.
De persoon krijgt ook veel last van haaruitval en wallen.
Een ander punt van deze Sihr is, hoewel hij is ingenomen via eten of
drinken en je dus vanzelfsprekend zou denken dat de Sihr dus alleen in de
maag zit, dat niet zo is.
De Djinn verspreiden de Sihr voor de zekerheid over het hele lichaam, een
deel blijft wel in de maag, maar de rest kan zich overal in het lichaam
bevinden, daarom is het handig om naast veel Roqyahwater te
drinken(zodat men de Sihr in de maag overgeeft) ook Hijaamah(bloed
verwijderen via koppen) te doen, omdat zo de Sihr die in het lichaam is
verspreid alsnog via deze manier uit het lichaam te krijgen.
Deze soort Sihr komt er dus vooral uit door overgeven, ontlasting of
Hijaamah, bij het overgeven kan het zijn dat de Sihr in gedeeltes eruit komt
vaak komen er eerst wit/geelachtige substanties of slierten, daarna kan de
kleur verschillen van roze/rood, geel of zwart.
Ook kan de Sihr getransformeerd zijn in de raarste dingen zoals ijzerdraad,
touw, papier, kakkerlakken, stenen, glas enz.
Wanneer men Sihr heeft overgegeven giet men hierover nog wat
Roqyawater en giet het ergens op aarde waar weinig mensen langskomen.
De Sihr dient dus niet in het toilet weggegooid te worden. Indien er
blaadjes van papier wordt overgegeven waarop geschreven is, dient dit
onschadelijk gemaakt te worden, de manier vindt men verderop in de
handleiding.
Hieronder een voorbeeld van Sihr die overgegeven is tijdens een
behandeling bij een patient, de patient heeft dit op een lege maag
overgegeven met de wil van ALLAH na het drinken van 2,5 liter
Roqyahwater, je kan goed zien dat de kleur rood/roze is later heeft deze
persoon nog geel, wit en zwart overgegeven.

2. Al-Sihr Al-Masmum, oftewel bepaalde geuren die de sahir
bijvoorbeeld in wierook gebruikt en parfum, wie dit dan te ruiken krijgt
kan met de wil van Allah geraakt worden door deze Sihr, de Sihr bevindt
zich dan ook rondom de neus, 1 van de symptomen van deze Sihr is dat de
neus zonder reden gaat bloeden of dat er bloed uit de oren komt en ook
ervaart men ademhalingsproblemen.
Het is aangeraden om naast Roqyah ook Al-Qist Al-Hindi te gebruiken en
om Hijaamah te doen bij plekken rondom de neus, meer hierover volgt
Insha Allah nog.

3. Al-Sihr Al-Mak’ud, oftewel Sihr die gemaakt wordt door de tovenaar
door in stukjes draad of touw knopen te maken en met zijn vieze adem
erover heen te blazen( zie tafseer Surah Al-Falaq). Deze soort Sihr kan
buiten verstopt zitten, maar kan zelfs ook in het lichaam van de mens zijn.

4. Al-Sihr Al-Athar, oftewel Sihr die door de tovenaar gemaakt wordt,
door iets van de persoon op wie de Sihr moet komen te pakken, zoals haar,
nagels, kleding, foto, bloed enz.

5. Al-Sihr Al-Manthur, oftewel Sihr die tot poeder gemaakt wordt en
waarover de tovenaar blaast met zijn vieze adem en die wordt gestrooid in
huizen en ingangen van kamers.

6. Al-Sihr Al-Marssus, oftewel vloeibare Sihr die wordt
gespoten/gesproeid op bijvoorbeeld kleding, of ingangen van kamers of
wordt gegoten langs een weg waarvan de sahir weet dat het slachtoffer hier
langs zal komen. Indien een persoon denkt te weten over welke plaats de
Sihr is uitgegoten, dan dient hij over dezelfde plaats Roqyahwater te
gooien, met de wil van Allah zal de betovering dan verboken worden.

7. Al-Sihr Al-Talasim, oftewel Sihr doormiddel van namen,woorden,
symbolen, getallen en figuren, waarvan de betekenis alleen duidelijk is bij
de sahir, een afbeelding hiervan is al boven getoond. Deze soort Sihr heb
ik vaak gezien bij Marokkanen, en het rare ervan is dat ik dit zelfs door
enkele zogenaamde imams heb zien schrijven, moge Allah ons behoeden
voor het bidden achter zulke mensen. Indien iemand dus in het bezit is van
zulke Sihr dan dient de volgende methode te worden gebruikt om de Sihr
onschadelijk te maken.
Men dient eerst wat Roqyawater in een kom te schenken, daarna zoekt men
toevlucht bij Allah tegen de vervloekte Shaytaan en pakt de Sihr, eventueel
reciteer je surah Al-Falaq terwijl je de Sihr uitpakt.
Doe dan de Sihr in het Roqywater en zorg dat alle tekens en dergelijke
goed in het water worden opgelost, je gaat er eventueel met je vingers in
het water opwrijven, je zorgt dus dat alles van de Sihr in het water komt,
als je iets van ijzer hebt, probeer je het een beetje stuk te slaan met een
hamer zodat het water ook binnenkomt.
Daarna laat je het papier en bijvoorbeeld als er iets van leer zit even
drogen, en verbrand alles daarna. Indien er wat metaal tussen zit wat niet
verbrand kan worden, sla je het stuk en begraaf je het op een plaats waar
geen mensen langskomen.
Met de wil van Allah is de betovering nu verbroken. In principe is dit de
manier om elke gevonden Sihr te verbreken, men moet niet zoals vele
fabeltjes beweren de Sihr in het toilet gooien, erop plassen of terug aan de
sahir geven, dit maakt de Sihr juist alleen maar sterker.

8. Al-Sihr Al-Marsud, oftewel Sihr die zo gemaakt is dat je beinvloed
wordt door het zien van de maan, sterren en vooral wanneer er
bijvoorbeeld een zonsverduistering is, of wanneer door de maan het
zeespiegel niveau verandert.
Ook kan deze Sihr versterkt worden door het waaien van de wind tegen
deze Sihr, de Sihr zit dan in een boom of vast aan de poot van een vogel of
sterker wordt door stroming van het water enz, mensen met deze soort Sihr
zullen ineens zwaardere aanvallen krijgen op willekeurige momenten, dit
gebeurt omdat een voorwaarde van de Sihr actief is geworden, zoals de
volle maan, bepaalde sterren die in een lijn staan enz.

9. Al-Sihr Al-Madfun, oftewel Sihr die begraven ligt onder de grond,
meestal in een graf, dit soort Sihr is zeer krachtig en dient het liefst door
een ervare raaqi behandeld te worden. Een advies aan broeders en zusters
is dat zij goed moeten kijken wie eventuele dode famillieleden wast en
begraaft, omdat vaak tovenaars mensen benaderen die doden wassen om
Sihr bij de dode in het graf te doen.
Symptomen van deze Sihr zijn bijvoorbeeld heel vaak hoofdpijn, maar op
het moment dat men Koraan luistert en vooral verzen die over Sihr gaan,
dan gaat de hoofdpijn weg, dit is tegengesteld aan de meeste andere Sihr,
daar krijg je juist hoofdpijn als je Koraan luistert, de reden dat de hoofdpijn
weggaat is omdat de Sihr zich niet bij de persoon bevindt, maar aan de
buitenkant, namelijk ergens onder de grond, de hoofdpijn is ook een soort
tintelende hoofdpijn. De persoon droomt vaak van hoge plaatsen te vallen,
dromen over dode mensen enz.
Verder heeft de persoon moeite met concentratie, heeft moeite met zaken
waarvan hij houdt, geen zin om te werken, studeren enz, en de persoon
kijkt met een waas uit zijn ogen en knippert veel.
Van bovenstaande verdeling gaan we terug naar het uiteindelijke resultaat
van bepaalde Sihr, hiermee wordt duidelijk wat de tovenaar of degene die
naar de tovenaar is gestapt eigenlijk wil dat er gaat

Let op!!!
Hieronder zullen voor elke soort Sihr symptomen worden geplaatst.
Wanneer men deze symptomen bij zichzelf vindt betekent het niet
meteen dat iemand geraakt is met Sihr en/of bezeten is door een Djinn.
Wanneer iemand 100% zeker wil weten of er wat aan de hand is, dient
men gewoon een aantal keer Roqyah te doen, dan zal Allah laten zien
of er wat is of niet.
Ook zal er aan het eind de algemene symptomen beschreven worden,
indien men meer dan 3 van de symptomen vertoont dan is het zeer
aannemelijk dat men geraakt is door Sihr, Bezetenheid of het Boze
Oog.

1. Al-Sihr Al-Tafreeq, oftewel de betovering die ervoor moet zorgen dat
bepaalde mensen uitelkaar gaan. Deze betovering kan dus slaan op een
man en zijn vrouw, een moeder en dochter/zoon, maar zelfs tussen 2
vrienden, bijna alle combinaties zijn mogelijk en deze Sihr heeft al vele
gezinnen uit elkaar gerukt.
Deze soort Sihr wordt vaak door Sihr Al-Ma’Kul wa’l Masrub gedaan of
door door Sihr Marsus, maar in feite zijn andere mogelijkheden ook
mogelijk zoals met foto’s en kledingstukken(Sihr Al-Athar).

De Symptomen:
- Plotslinge stemmingsveranderingen, opeens ga je een persoon zomaar
haten en kan je die persoon niet uitstaan zonder reden.
- Veel ruzie maken, en vaak om hele kleine zaken of zaken die er eigenlijk
niet eens zijn.
- Een afkeer om met de andere persoon te zitten, en je voelt je heel goed
zodra deze persoon weggaat.
- Geen excuses aanvaarden van de tegenpartij
- Bij de Sihr tussen een man en zijn vrouw bijvoorbeeld, ziet de man er
afschuwelijk uit voor de vrouw of andersom.

2. Al- Sihr Al-Mahaba(Al-Tiwalah), oftewel de betovering van de liefde
een persoon man of vrouw gaat naar de Sahir en vraagt hem om een
betovering de doen op een andere persoon zodat die van hem gaat houden
en hem gaat gehoorzamen in alles.
De tovenaar vraagt om een kledingstuk dat nog niet gewassen is of een
foto van de persoon, als dat niet mogelijk is wordt er alleen naar de naam
van de moeder gevraagd van de persoon waarop de Sihr moet komen.

De Profeet(vrede zij met hem) heeft gezegd: “Waarlijk, ar-Roeqaa,
amuletten en at-tiwalah (liefdesspreuk/drank) zijn Shirk!!(Ahmad)

De roeqaa waar hierboven over gesproken wordt is niet de Roqyah volgens
de Koran en Sunnah, maar de roeqaa met behulp van de duivels die de
tovenaars doen.

Want de Profeet(vrede zij met hem) heeft over Roqyah het volgende
gezegd:
“Er is niets mis met ar-Roeqaa, zolang deze geen Shirk bevatten.”(Muslim)

Symptomen:
- De persoon waarop de Sihr komt, verlangt heel erg naar de persoon die de
Sihr heeft gevraagd aan de tovenaar
- Vaak doen zelfs getrouwde vrouwen deze Sihr bij hun man, zodat hij een
soort zombie wordt en hen gehoorzaamt in alles wat ze zeggen en dit gaat
tenkoste van bijvoorbeeld de moeder van de man.
Dus abnormale gehoorzaamheid aan de persoon die de Sihr heeft gevraagd.
- Het komt voor dat onwetende vrouwen naar een tovenaar gaan omdat het
lijkt dat hun man niet van hun houdt, ze vragen om deze Sihr en opeens
houdt de man van hen, alleen is het niet de man die van de vrouw houdt,
maar een Djinn die het lichaam in is gegaan van de man.
Een variant op deze Sihr die bij mannen wordt toegepast is wordt Al-Sihr
Al-Tahjeez genoemd, de man kan degene die de Sihr heeft aangevraagd
niet weerstaan en wil altijd maar gemeenschap met haar hebben en
verlangd alleen naar haar.

3. Al-Sihr Al-Tagjeel, oftewel de Sihr waarbij men zaken anders ziet dan
in werkelijkheid is, of men ziet dingen die er helemaal niet eens zijn.
In de Koraan in Surah Taa-Haa vers 65 en 66 staat:
Zij zeiden: "O Mozes, werpt gij, of zullen wij de eersten zijn om te werpen?"
Hij zeide: "Neen, werpt gij." Dan ziet, het scheen hem wegens hun toverkunst toe, dat hun koorden en staven zich voortbewogen.

In bovenstaande verzen zien we dus dat Moussa(vrede zij met hem) in zijn
duel met de tovenaars van Fir’awn(de farao) moge de vloek van Allah op
hem zijn, de touwen die zij gooiden zag als slangen, zijn ogen werden dus
betoverd en hij zag iets anders dan er werkelijk was.
Let op wanneer iemand deze betovering doet betekent het niet altijd dat
een persoon er dan door bezeten raakt, de Sihr kan ook werken van
buitenaf en dit word dan Sihr Al-Garizi genoemd(betovering die van
buiten werkt).

Symptomen:
- Dingen zien bewegen die stilstaan
- Grote dingen klein zien of kleine dingen groot zien
- Dingen zien die er niet eens zijn
- Zaken zien die opeens veranderen zoals bij hierboven een touw die verandert in een slang.

4. Al-Sihr Al-Djoenoen, oftewel een Sihr waarbij 1 of meerdere Djinn
plaats neemt in de hersenen van een persoon, vooral in het deel dat het
verstand regelt, dit kan er toe leiden dat deze persoon gek wordt en zichzelf
gaat verwaarlozen en slechte dingen gaat doen, en deze Sihr kan zelfs een
persoon doden, dit is dus een gevaarlijke soort Sihr waarvoor meestal ook
een sterke Djinn wordt gebruikt.

Symptomen:
- Persoon komt op plekken en hij weet niet hoe hij er is gekomen, de
persoon krijgt een soort black-out, dit gebeurt vooral in de nacht en deze
persoon krijgt in de nacht een drang om naar buiten te gaan.
- Wanneer deze Sihr lang in een persoon zit zal de persoon zeer rare dingen
zeggen en lijkt het net of hij krankzinnig is geworden.
- Veel hallucinaties, van vooral personen die hij kent.
- Aantrekking om zaken te verrichten waardoor deze persoon zichzelf
verwaarloost zoals drugs, alcohol enz.
- De persoon kan zeer agressief gedrag vertonen.

5. Al-Sihr Al-Marad, oftewel een betovering waarbij een persoon ziek
wordt of verlamd of doof of blind word enz.
De tovenaar geeft opdracht aan de Djinn op plaats te nemen in de hersenen
die een bepaalde zintuig of ledemaat controleren en zo de ziekte te doen
ontstaan.
De klachten zijn hetzelfde als bij ziektes met een medische oorzaak, alleen
als men naar de dokter gaat voor deze klachten zal de dokter niks kunnen
vinden. Ook ervaart de persoon meer pijn in zijn lichaam tijdens het
luisteren van de Koraan, maar dit is alleen in het begin, wanneer deze
persoon doorgaat met Roqyah zullen de klachten steeds minder worden
totdat ze met de wil van Allah verdwijnen.
Zo komt het voor dat mensen jarenlang verlamd zijn en opeens na Roqyah
weer kunnen lopen, of jarenlang niet kunnen praten of zien en na Roqyah
dit wel weer kan.
Men moet dus veel Roqyah luisteren en de delen waar pijn is op het
lichaam goed insmeren met olijfolie of zwarte zaad olie waarop Koraan is
gereciteerd.
Ook is het dat vele ziektes die de westerse wereld gewoon als medische
ziektes aanduidt niks anders dan Sihr, Bezetenheid of het Boze Oog, een
voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld epilepsie, schyzofrenie en vele anderen,
slechts een klein deel hiervan zal medisch zijn de rest komt door de Djinn.
Sihr Al-Marad kan vaak dezelfde symptomen veroorzaken die ook het
Boze Oog of Jaloezie veroorzaken, toch zit er een verschil in, bij het Boze
Oog en Al-Hasad gaan de mensen meestal nachtmerries krijgen over
insecten en dergelijke, ook kan er pigment verandering optreden in het
gezicht zoals opeens dat het gezicht er gelig uitziet of zwarte vlekken
vertoont.

Symptomen:
- Pijn en klachten die lijken op ziektes van medische oorzaak, maar
waarvoor artsen geen bewijs voor kunnen vinden.
- Verlamde lichaamsdelen of gehele verlamming zonder medische
oorzaken.

6. Al-Sihr Al-Goemoel, oftewel een betovering die in veel opzichten lijkt
op Al-Sihr Al-Djoenoen, waarbij de Djinn ook plaats neemt in de hersenen
waardoor de persoon gek kan worden of zelfs dood kan gaan. Ook is het
kenmerkend dat deze persoon heel lui is altijd verslapt en weinig praat met
mensen.
Deze Sihr is gevaarlijk omdat de persoon altijd alleen wil zijn en dus de
Djamaa’ ah(groep) van de moslims verlaat en dus als prooi voor de
Shaytaan blijft.

Symptomen:
-Luiheid
-Houdt niet van drukke plaatsen en veel mensen
-Houdt van eenzaamheid
-Geen concentratie
-Heel vaak hoofdpijn

7. Al-Sihr Al-Hawateef, oftewel zoals het woord al zegt het lijkt erop dat
je altijd gebeld wordt in je hoofd, je hoort dus altijd stemmen en vooral van
bekenden maar soms ook onbekenden. Dit is niet te vergelijken met
waswaas(influisteringen), maar dit is sterker en deze persoon denkt dat hij
geroepen wordt en wordt zeer onzeker gemaakt en begint hierdoor veel te
twijfelen aan zijn familie en vrienden. Ook krijgt deze persoon veel
nachtmerries van dieren en het vallen van hoge plaatsen waarna hij meestal
wakker schrikt.
Deze Sihr kan gevaarlijk zijn en een persoon gek maken of zelfs doden,
ook kan deze Sihr uiteindelijk overspringen en veranderen in Al-Sihr Al-
Djoenoen of Al-Goemoel.

Symptomen
- Hoort veel stemmen die lijken alsof ze hem roepen.
- Kan niet op 1 plek blijven zitten.
- Te snelle zaadlozing bij gemeenschap of moeite met gemeenschap.
- Twijfel, en deze twijfel zal op den duur komen met alle zaken waar deze
persoon mee bezig is.
- Een soort van autisme, waarbij de persoon denkt dat hij in een andere
dimensie/wereld is.
- Chronische hoofdpijn en veel pijn in de onderrug bij de ruggegraat.
- Verschrikkelijke nachtmerries waarin hij de stemmen hoort die hem
roepen.
- Praat soms zeer verward en zijn gedragingen zijn ook zo, en dit wordt
naar mate meer.
- Veel last van hoogmoed, denkt het altijd beter te weten.

8. Al-Sihr Al-‘oekoem, oftewel de betovering van onvruchtbaarheid, deze verschilt met de medische onvruchtbaarheid dat wanneer men een arts
bezoekt, de arts geen reden ziet voor de onvruchtbaarheid.
Bij deze betovering neemt de Djinn meestal plaats bij de baarmoeder van
de vrouw en houdt zich bezig met de eierstokken of bij het geslachtsdeel
van de man, het is dus ook nodig dat een vrouw zich altijd inwendig reinigt
met een watje met bijvoorbeeld musk of rozewater na het toiletteren en
vooral na haar periode en ook zichzelf vaak te wassen met Roqyahwater
waarin Sidr zit. Ook komt het vaak voor dat door deze betoveringen de
vrouw heel vaak een miskraam krijgt.

‘ Aisha(moge Allah tevreden met haar zijn) overleverde dat Asma(moge
Allah tevreden met haar zijn) de Profeet(vrede zij met hem) vroeg over
ghusl(grote wassing) na haar menstruatie. Hij zei:
“ Neem het water en bladeren van de lotusboom(sidr) en reinig je zelf er
grondig mee, giet daarna het water over het hoofd en wrijft het goed in
zodat het de wortels bereikt. Giet daarna het water over jezelf, neem een
stuk doek/lap(in ons geval watten) met musk en reinig jezelf ermee.”
Asma zei, Hoe moet ze zichzelf reinigen?
Hij zei, SubhanAllah! Reinig jezelf ermee.
‘ Aisha zei, (alsof het haar toegefluisterd was) volg het spoor van het
bloed. (Bukhari en Muslim)

Allah zegt in Surah Al-Sjoera vers 49 en 50:
Aan Allah behoort het koninkrijk der hemelen en der aarde. Hij schept wat Hij wil. Hij
schenkt vrouwelijke en mannelijke kinderen aan wie Hij wil.
Of Hij mengt ze, mannelijk en vrouwelijk en Hij maakt onvruchtbaar wie Hij wil.
Voorwaar, Hij is Alwetend, Almachtig.

Symptomen:
- Onvruchtbaarheid zonder medische reden.
- Zeer onregelmatige menstruatie.
- Pijn bij de onderrug.
- Druk op de borst die benauwdheid veroorzaakt, vooral net voor de avond
of in de nacht.
- Veel miskramen.

9. Al-Sihr Ta’teel Al-Zawaaj, oftewel de betovering die ervoor zorgt dat
de man of vrouw niet wil of kan trouwen, deze betovering wordt meestal
door een slecht en jaloers persoon aangevraagd bij de tovenaar.
De tovenaar stuurt een Djinn die de bijvoorbeeld de vrouw achterna moet
zitten en in haar lichaam wil treden, als het lukt dan geeft hij haar altijd een
slecht en benauwd gevoel als iemand om haar hand komt vragen.
Lukt het niet dan werkt de Djinn van de buitenkant en werkt met illusie
zowel bij de vrouw als de man door hen voor elkaar heel lelijk te laten
lijken.

Symptomen:
- Druk op de borst die benauwdheid en pijn veroorzaakt vooral net voor de
avond en in de nacht
- De huwelijkskandidaat in een lelijke verschijning zien
- Hoofdpijn die niet met medicijnen te verhelpen is
- Heel slecht kunnen slapen
- Pijn in de onderrug
- Niet in staat zijn om te trouwen, terwijl er genoeg huwelijkskandidaten
zijn geweest.

10. Al-Rabt, de betovering van het knopen zodat de man en vrouw geen gemeenschap kunnen hebben met elkaar, deze is in 2 te delen. De
betovering bij de man en de betovering bij de vrouw.

De man:
De tovenaar stuurt een Djinn naar de man toe en die neemt plaats in de
hersenen, en vooral in het deel dat de sexuele prikkels regelt.
De Djinn gaat er voor zorgen dat de man in sommige gevallen helemaal
niet opgewonden wordt van zijn vrouw en dat hij dus ook niet in staat is
om gemeenschap te hebben terwijl hij voorheen misschien het zelf
aanbood aan zijn vrouw.

Symptomen:
- Geen erectie kunnen krijgen zonder medische oorzaak.
- Erectie krijgen bij bijvoorbeeld het voorspel, maar bij de daad zelf
opeens niet meer.

De vrouw:
Bij de vrouw is Rabt in 5 mogelijkheden te verdelen.
1- Al-Rabt Al-Mana’, oftewel de vrouw is niet in staat gemeenschap te
hebben met haar man doordat haar dijen strak tegen elkaar aangehouden
worden, hierop heeft de vrouw geen invloed en het is dus het werk van de
Djinn.

2- Al-Rabt Al-Tabalud, oftewel de Djinn zorgt ervoor dat de vrouw
helemaal niks voelt qua sexuele prikkels en opwinding op het moment dat
haar man gemeenschap met haar wil hebben, de vrouw is net alsof ze is
verlamd en kan dus niet genieten van het gemeenschap met haar man.

3- Al-Rabt Al-Nazeef, oftewel zodra de man zijn vrouw wil benaderen zal
de vrouw intens gaan bloeden vanuit haar baarmoeder, er is ook een soort
Sihr die hierop lijkt namelijk Al-Sihr Al-Istihaadah, het verschil tussen
deze 2 is dat de 1ste alleen wanneer de man gemeenschap wil hebben met
zijn vrouw gebeurd en de 2de soms heel de dag en zelfs dagen kan duren.

4- Al-Rabt Al-Insidad, oftewel op het moment dat de man gemeenschap
wil hebben met zijn vrouw en de vrouw benadert stuit hij op een stuk vlees
waardoor hij de penetratie niet kan voltooien.

5- Al-Rabt Al-Ta’weer, bij deze variant is het dat als een man trouwt met
een maagd, de Djinn twijfel en fitna wil zaaien doordat het lijkt alsof de
vrouw niet meer maagd is bij de gemeenschap, de man voelt bij de
penetratie alsof de schaamstreek heel wijd aanvoelt waardoor de man gaat
denken dat zijn vrouw niet maagd is, op het moment dat de Sihr verbroken
wordt zal het lichaam van de vrouw weer normaal worden.
Het is zo dat meestal Al-Sihr Al-Rabt samen met Al-Sihr Al-Tafreeq wordt
gedaan zodat het meer effect zal hebben.
Het is aanbevolen voor de vrouwen die met deze betovering worden
geraakt om net als bij Al-Sihr Al-‘oekoem zichzelf inwendig te reinigen
met een watje en musk of rozewater zoals eerder al is vermeld, ook het
zichzelf wassen met Roqyahwater heeft bij veel mensen genezing bracht,
verderop zit een uitgebreide behandeling voor deze Sihr.
Dit zijn de meest voorkomende soorten Sihr, maar er zijn er veel meer,
velen die wij niet eens kennen en alleen bekend zijn bij de tovenaar.
De Shayateen en tovenaars vormen als het ware een centrum van Kufr, een
opleidingscentrum van slechtheid, er gaat een hele grote organisatie schuil
die door de vervloekte zelf namelijk Iblies wordt geregisseerd.
De Shayateen die werken voor de tovenaars, de zogenaamde Gadim Al-
Sihr hebben elk hun eigen taak, zo zijn er zij die het lichaam van een mens
ingaan, maar je hebt ook boodschappers en dergelijke, we zullen een aantal
van hun kort benoemen, omdat deze info van pas kan komen op het
moment dat iemand Roqyah doet.


8. De werkers van de tovernaar(Gadim Al-Sihr)

De Standaard werker, oftewel de Gadim Al-Sihr:
De sahir zoekt toenadering bij de ‘Afareet en Maarid van de
Shayateen(Koningen en hoge leiders), door vele daden van ongeloof,
Shirk, grote zonden enz te plegen.
Hij ziet hen als zijn helden, in ruil daarvoor, krijgt de sahir vele kleine
Djinn en Shayateen toegwezen met verschillende krachten, zij moeten de
bevelen opvolgen van de sahir, zij zijn de Gadim Al-Sihr.

Gadim Al-Sihr Al-Mursil:
Als de Gadim Al-Sihr een Mursil oftewel een boodschapper is, dan betreft
het hier een Djinn die het lichaam kan verlaten wanneer het hem te zwaar
wordt, dit soort Djinn zijn van het type Tajier omdat hij uit je lichaam
vliegt, bijv na het reciteren van Koraan, maar niet alle Tajier Djinn zijn
Mursil of Gadim Al-Sihr, de meeste Tajier Djinn zijn meestal wel wat
sterkere Djinn(‘Ifriet of Maarid), later volgt meer info over de Tajier.
Wanneer de Mursil dus het lichaam verlaat gaan zij meestal terug naar de
sahir en vertellen dat ze het niet meer aankunnen, deze sahir stuurt ze terug
of geeft ze een nieuwe opdracht.

Gadim Al-Sihr Al-Marbot:
Al-Marbot is een Gadim Al-Sihr die gebonden is aan de Sihr in het
lichaam en is het lichaam meestal binnen gekomen door Sihr die gegeten
of gedronken is(Al-Sihr Al-Makul wa’l Masrub).
Hij kan het lichaam niet verlaten zelfs al wil hij dat zelf, hij zit vast in het
lichaam totdat Allah deze Sihr vernietigd, en de asbaab daarvoor zijn de
Sihr overgeven, of de Sihr komt eruit door ontlasting of door Hijaamah, en
Allah weet het beste.

Gadim Al-Sihr Al-Taabi’:
Weet dat met bijna elke gadim Al-Sihr, 1 of meerdere bewakers/volgers
meegaan die vanuit de buitenkant als bewaking gelden voor een aantal
zaken, zij gelden als boodschaper tussen de Gadim Al-sihr(Djinn die in het
lichaam zit) en de sahir en vice versa, zij bedreigen de Gadim als deze eruit
wil, zij adviseren hem en peppen hem op.
Deze bewakers zijn meestal veel sterker, slimmer en wijzer dan de Gadim,
zij helpen hem wanneer hij verzwakt door Roqyah en zichzelf niet meer
kan helpen, door hem te eten te geven, en ook andere zaken enz, en Allah
weet het beste.
__________________
Muwahida30 is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Oud 27 maart 2012, 23:04   #3
Ansaar Topper!
 
Muwahida30's schermafbeelding
 
Geslacht: Vrouw
Moslim: Ja
Geregistreerd: 9 november 2011
Locatie: nederland
Berichten: 2.608
Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden
Re: Sihr, bezetenheid en het boze oog

9. Plekken waar de Sihr vaak verborgen zit

Ik zal een aantal plekken opnoemen die uit de praktijk gebleken zijn waar
de sahir opdracht geeft om de Sihr te verstoppen, deze plekken zijn een
hulpmiddel en wanneer een persoon geraakt is door Sihr kan het geen
kwaad om even een kijkje te nemen op deze plekken, zolang men zich
maar houdt aan de wetten van ALLAH en niet in het extreme gaat.
- Sihr begraven in aarde en grafen (vooral in tuinen langs de rand en op
begraafplaatsen)
- Sihr begraven op een plek waar het warm is, dit is voor een bepaalde
soort Sihr
- Sihr begraven op een plek waar het koud is, ook dit is voor een bepaalde
soort Sihr
- Sihr(vloeibaar of poedervorm) die gespoten(Sihr Marsus) of gestrooid
(Sihr Manthur)wordt voor de voordeur(drempel) van het slachtoffer, door
Roqyah water op de plek te gieten vernietig je de Sihr met de wil van
ALLAH.
- Sihr die gehangen wordt aan de boom, of aan de poten van vogels
- Sihr begraven op een plek waar wegen zich kruisen
- Sihr begraven onder de drempels van deuren in het huis, meestal
voordeur/tuindeur, maar kan in principe elke drempel zijn in het huis waar
het slachtoffer over stapt.
- Sihr die verstopt is in kussens bij het slachtoffer thuis
- Sihr die in frisdrank, koffie of thee wordt gedaan en gedronken wordt
door het slachtoffer.
- Sihr die in het eten wordt gedaan waarvan het slachtoffer van heeft
gegeten.
- Sihr die verstopt wordt in stromend water, de sterkte van de Sihr is dan
afhankelijk van de sterkte van de stroming.
- Sihr die verbrand wordt met vuur.
- Sihr die in de zee wordt gegooid.
- Sihr die in een waterput wordt gegooid.
- Sihr die toegepast wordt waarbij de Sihr werkt aan de hand van de stand
van de sterren in het begin of eind van een maand, of de stand van de maan
en andere hemelichamen.
- Sihr die gegeven wordt door iemand wanneer deze je groet, deze Sihr is
zeer ingewikkeld en komt niet vaak voor.
De sahir dient hier heel veel Kufr en Shirk voor te doen, waarna bepaalde
duivelsrituelen worden uitgevoerd. Hierna geeft hij opdracht aan een
persoon(meestal opdrachtgever van de Sihr) om naar het slachtoffer te
gaan(of te bellen) en deze met een bepaalde groet te groeten, wanneer
ALLAH het toelaat kan deze persoon geraakt worden met Sihr, mensen
dienen dus niet dit als reden te gebruiken om weg te rennnen van iedereen
die hem/haar groet.
- Sihr die als voer wordt gegeven aan een zwarte hond, de zwarte hond
wordt hier met een reden gebruikt.
Het is overgeleverd door Abdullah ibn Al-Saamit dat Abu Dharr zei: De
Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) zei:
“Als iemand van jullie gaat staan om te bidden laat hem dan een sutrah(iets
voor je zetten van een bepaalde hoogte als een scherm) gebruiken, als hij
iets heeft bijvoorbeeld zoals ter hoogte van de achterkant van een zadel
voor zich. Als hij niet iets heeft(als sutrah) wat de hoogte heeft van de
achterkant van een zadel voor zich, dan is zijn gebed ongeldig wanneer een
ezel of een vrouw of een zwarte hond voor hem passeert.”
Ik (Abdullah) vroeg, O Abu Dharr, wat is het verschil tussen een zwarte
hond en een rode of gele hond?
Hij zei, O zoon van mijn broeder, Ik vroeg de Boodschapper van
ALLAH(vrede zij met hem) dezelfde vraag, en hij zei;
“De zwarte hond is een Shaytaan.”(Muslim nr 510).
- Sihr die aan een nieuw slot wordt gedaan, of aan een schaar.
- Sihr geschreven op de zolen van schoenen van het slachtoffer.
- Sihr geschreven op eieren en die wordt verbrand.
- Sihr die verbrand wordt door een kaars.
- Sihr die geschreven wordt op iets van het slachtoffer zoals kleding of
foto’s en daarna wordt verbrand.
- Sihr die verstopt wordt in de kleding van iemand die overleden is.
- Sihr die geschreven wordt op het lichaam van een dode, zeer sterke Sihr!
- Sihr die gegeven wordt door het kijken naar het slachtoffer, zelfde als met
het groeten en meestal wordt dit door een Gadim Sihr gedaan.
- Sihr die gereciteerd wordt over mosterdzaadjes en die in het huis van het
slachtoffer wordt gegooid of andere plek.

10. Bezetenheid en zijn verschillende vormen


Nu we het onderwerp Sihr behandeld hebben zullen we verder gaan naar
het volgende onderwerp, namelijk Bezetenheid, oftewel het bezit nemen
van een menselijk lichaam door een Djinn.
In het Arabisch wordt Bezetenheid Al-Mass genoemd, Al-Mass betekent
letterlijk een aanraking, de persoon is als het ware door de Shaytaan
aangeraakt het wordt ook wel Al-Sar’, hoewel bij Sar’ epilepsie wordt
bedoeld die veroorzaakt is door de Djinn en waarbij de Djinn een volledige
controle kan krijgen over de hersenen van de patient en de patient van
binnenuit klappen geeft waardoor deze persoon valt en aanvallen krijgt.
Bij Sihr hebben we al gezien dat de vervloekte tovenaars op verzoek van
iemand, of misschien op eigen initiatief Sihr bij iemand toepassen
waardoor deze persoon ziek, gek, dood of Bezeten kan raken van 1 of
meerdere Djinn.
Het is dus duidelijk dat de Djinn, de zogenaamde Gadim Al-Sihr(werker
van de sahir), dus het bevel krijgen om een menselijk lichaam binnen te
treden, ook hier is dan sprake van Al-Mass, maar dan door Sihr.
Maar als we het over Al-Mass of Sar’ in het algemeen hebben dan spreken
we over Djinn die op eigen houtje handelen, zij zijn dus onafhankelijk van
de sahir.
Na het binnentreden van het lichaam kunnen deze Djinn verschillende
soorten Al-Mass veroorzaken die soms bijna identiek zijn aan Sihr,
bijvoorbeeld we hebben Al-Sihr Al-Hawateef(Sihr van de stemmen), maar
je hebt ook Al-Mass Al-Hawateef, het enige verschil is, bij de eerste komt
het door een betovering(Sihr) en de 2de heeft een andere reden, die we zo
gaan bespreken.
Alvorens we verder gaan met dit zullen we Al-Mass(bezetenheid) bewijzen
met de Koraan en de Sunnah
__________________
Muwahida30 is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Oud 27 maart 2012, 23:15   #4
Ansaar Topper!
 
Geslacht: Man
Geregistreerd: 16 januari 2011
Berichten: 5.024
Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden
Re: Sihr, bezetenheid en het boze oog

Opgepast voor bep. sites over jinn - Ansaar Community
Al Bosnawi is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Oud 27 maart 2012, 23:24   #5
Ansaar Topper!
 
Geslacht: Man
Geregistreerd: 16 januari 2011
Berichten: 5.024
Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden
Re: Sihr, bezetenheid en het boze oog

kijk de ster links (komt 3x voor op t blaadje) is dezelfde ster als op de marokkaanse vlag...en sommige zijn er trots op ook nog...


Al Bosnawi is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Oud 27 maart 2012, 23:34   #6
Ansaar Topper!
 
Muwahida30's schermafbeelding
 
Geslacht: Vrouw
Moslim: Ja
Geregistreerd: 9 november 2011
Locatie: nederland
Berichten: 2.608
Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden
Re: Sihr, bezetenheid en het boze oog

10.1 Bewijzen uit de Koraan


Allah zegt in de Koraan in Surah Al-Baqarah vers 275:
“Degenen, die rente verteren, zullen niet verrijzen behalve zoals iemand, die door Satan met krankzinnigheid is geslagen. Dat komt, omdat zij zeggen: "Handel is gelijk aan rente", terwijl Allah de heeft wettig en de rente onwettig heeft verklaard. Die daarom een vermaning van zijn Heer krijgt en er mee ophoudt, hem zal toebehoren, hetgeen hij vroeger heeft ontvangen en zijn zaak is bij Allah. En zij, die terugvallen, zij zijn de mensen van het Vuur, daarin zullen zij vertoeven.”

Ibn Kathir zegt in zijn Tafseer over deze vers: “ Laa Yaakumun(zij zullen
niet verrijzen) betekent het verrijzen uit hen graf op de Dag des Oordeels,
behalve als iemand die Sar’(Al-Masru’) heeft en de Shaytaan zal hem
slaan(net als iemand die bezeten is en een epileptische aanval
krijgt)…(1/344)

Imam Al-Qurtubi zegt in zijn Tafseer: “Er is bewijs in dit vers tegen de
mensen die ontkennen dat epilepsie veroorzaakt wordt door de Djinn en
beweren dat het enkel een lichamelijke oorzaak heeft, en dat de Shaytaan
het menselijk lichaam niet kan binnentreden of krankzinnigheid kan
veroorzaken”.(Tafseer Al-Qurtubi 3/355)

10.2 Bewijzen uit de Sunnah


Matar ibn AbderRahmaan Al-A’naq zei: “ Umm Al-Abaan bint Al-Wazee’
bin Zari ibn ‘Amir Al-‘Abdi overleverde van haar vader dat haar
grootvader eens naar de Profeet(vrede zij met hem) ging met zijn zoon of
de zoon van zijn zus die bezeten was door een Djinn.
De grootvader zei:
“Toen we aankwamen bij de Boodschapper van ALLAH(vrede zij met
hem in Medina, zei ik, O Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) ik
heb met mij gebracht mijn zoon(of de zoon van mijn zus) die bezeten is
door de duivel, zodat je een smeekbede(aan ALLAH) voor hem kan
verrichten.”
De Profeet(vrede zij met hem) zei:
“ Breng hem naar mij, dus ik ging terug naar de groep waar ik hem had
achtergelaten, maakte hem los en deed hem nieuwe kleren aan en bracht
hem naar de Profeet(vrede zij met hem).
Hij(vrede zij met hem) zei:
“Breng hem hier zodat ik bij zijn rug kan, toen hij(vrede zij met hem)
hem(de jongen) vast had, begon hij(vrede zij met hem) hem te slaan op zijn
rug en te zeggen, Ga eruit O Vijand van ALLAH, Ga eruit O Vijand van
ALLAH.
Plotseling leek de jongen er beter uit te zien, hij had een blik die anders
was dan de blik daarvoor, daarna liet de Profeet(vrede zij met hem) hem(de
jongen) naast hem(vrede zij met hem) zitten, en deed een smeekbede voor
hem.
Na de smeekbede van de Profeet(vrede zij met hem) was niemand in de
groep geliefder dan de jongen.(Overgeleverd door Tabarani)

De volgende overlevering is van Ya’la ibn Murabbah(moge ALLAH
tevreden met hem zijn) dat hij zei:
“Ik heb 3 zaken gezien van de Profeet(vrede zij met hem) die niemand
voor mij en niemand na mij heeft gezien, we waren vertrokken voor een
reis en onderweg zagen wij een vrouw zitten op de grond met haar zoon.
Ze zei:
“O Boodschapper van ALLAH(vrede zij met hem) dit is een jongen die
geraakt is door een ziekte, dat hem en ons beide kwaad doet, hij wordt
meerdere malen bezeten overdag.”
Hij(vrede zij met hem) zei, “ breng hem naar mij.”
Ze bracht hem bij de Profeet(vrede zij met hem) en ze zette hem tussen
hem en zijn rijdier neer.
Hij(vrede zij met hem) spuugde 3x diep in de mond van de jongen,
zeggende; “Bismillah Ana ‘Abdullah, Iksha Yaa ‘Aduwullah”, (In de
naam van ALLAH, ik ben de dienaar van ALLAH, verdwijn O vijand van
ALLAH) daarna gaf hij(vrede zij met hem) de jongen terug aan haar en
zei: “We zien je terug op deze plek als we terug komen, en vertel me over
zijn toestand.”
Hij zei: We gingen weg en kwamen terug en vonden haar op de zelfde
plaats met 3 lammeren. De Profeet(vrede zij met hem) zei: “Wat heeft je
zoon gedaan”.
Ze zei: “ Bij Degene die je met de Waarheid heeft gestuurd, we hebben
niks vreemds van hem gezien tot nu. Je mag deze lammeren meenemen(als
dank).”
Hij(vrede zij met hem) beveelde 1 van zijn metgezellen er 1 te nemen en
de rest aan haar terug te geven.”(Musnad van Ahmed en Al-Hakim in Al-
Mustadrak nr 2/617)

Deze hadith is meteen ook een bewijs voor het ontvangen van een beloning
voor het toepassen van Roqyah.

Het is overgeleverd van ‘Ata ibn Abu Rabah dat Ibn ‘Abbas(moge
ALLAH tevreden met hem zijn) tegen hem zei:
“Zal ik jou 1 van de vrouwen van het Paradijs laten zien? Ik zei, Ja
Hij zei: Deze zwarte(getinte) vrouw kwam naar de Profeet(vrede zij met
hem) en zei: “Soms heb ik last van aanvallen(van epilepsie) en hierdoor
raakt mijn lichaam ontbloot(de vrouw valt op de grond door de aanvallen),
vraag ALLAH mij te genezen.”
De Profeet(vrede zij met hem) zei: “Als je wenst heb dan geduld en je zal
het Paradijs betreden(vanwege het geduld), maar als je wenst zal ik
ALLAH voor je aanroepen om je te genezen.”
Ze zei: “Ik zal geduld hebben, maar ik raak ontbloot, dus vraag alstublieft
ALLAH voor mij dat ik niet ontbloot raak, en dus riep hij(vrede zij met
hem) ALLAH aan voor haar.”(Bukhari en Muslim)

Ibn Hajr Al-‘Asqalani zegt in zijn Sharh van deze hadeeth in Al-
Fath(10/115) dat de vrouw bezeten was door een Djinn en dat die de
aanvallen veroorzaakte. De vrouw genaamd Oum Zafar kreeg dus
epileptische aanvallen(Sar’).
De hadith die Ibn Hajr als bewees overleverde was een andere overlevering
van Al-Bazzar ook door Ibn ‘Abbas overgeleverd met de toevoeging van
de woorden, “Ik vrees dat het kwaad mijn lichaam ontbloot”, Ibn Hajar legt
uit dat het kwaad hier niks anders dan de Shaytaan kan betekenen en dat ze
leed aan Sar’.
De bewijzen in de Sunnah zijn overvloedig maar dit zal voldoende zijn
insha ALLAH.


10.3 De niveau’s van Bezetenheid door de Djinn

Al-Mass heb je in verschillende niveau’s je hebt mensen die nauwelijks
wat merken van hun Bezetenheid en anderen die weer heel de dag last
hebben, we kunnen het in de volgende niveau’s verdelen.

- Volledige Bezetenheid van het gehele lichaam, en deze is in 2 soorten te
verdelen.
a: De volledige Bezetenheid die voor een lange of permanente duur is,
Het is bij dit soort Bezetenheid dat er een Djinn in het lichaam zit die eigenlijk
gedurende de gehele dag actief is bij de patient, de Djinn praat ook vaak op
de tong van de patient en deze Djinn zijn meestal van plan om ook niet
meer weg te gaan totdat ALLAH de genezing brengt. De Djinn heeft vaak
de beschikking over het gehele lichaam en veroorzaakt ook vaak blackouts
en de patient valt ook vaak flauw. Dit soort gevallen zien we bij Sihr en
erge gevallen van `Isq(Djinn ‘Aseeq).

b: De volledige Bezetenheid die van een tijdelijke aard is,
Oftewel hier spreken we van een Djinn Tajier. Deze Djinn heeft dus beschikking over het gehele lichaam net als de variant hierboven, alleen is het dat deze Djinn
bij een Roqyahsessie het lichaam uitvliegt en wanneer de sessie voorbij is
weer het lichaam betreedt.

- Volledige Bezetenheid van 1 bepaald lichaamsdeel,
En het gaat hier om een Djinn die volledig bezit heeft genomen van 1 lichaamsdeel, bijvoorbeeld een been, arm, ogen of de tong. De patient kan dus spontaan verlamt raken, blind worden of opeens niet meer praten enz enz, en
wanneer deze persoon dit medisch laat onderzoeken dan is er geen oorzaak
van dit te vinden. Het kan ook voorkomen dat de Djinn van het ene naar
het andere lichaamsdeel verhuist.

- Bezetenheid vanuit de buitenkant(Mass Al-Garizi) en deze is in 2 te verdelen:
a: Constante Bezetenheid vanuit de buitenkant,
En bij deze soort zit er dus geen Djinn in het lichaam, maar buiten het lichaam en deze Djinn is dus constant bezig met de patient.
Het zijn vaak gevallen van Sihr die met de wil van ALLAH niet het
lichaam binnenkunnen en die dan via de buitenkant werken of een Djinn
die wraak wil nemen op een mens vanwege iets wat de mens bij de Djinn
heeft gedaan.
Het is in sommige gevallen ook mogelijk dat het een ‘Aseeq betreft die
verliefd is op deze persoon, maar niet de mogelijkheid heeft om het
lichaam te betreden.
Het probleem bij deze soort Bezetenheid, is dat net als bij de Tajier de
Djinn vlucht als er Roqyah wordt gedaan, de patient zal dus bij
behandelingen zich goed voelen en helemaal geen tekens van Bezetenheid
vertonen, maar buiten de behandelingen is er veel last van waswaas,
slechte dromen, en men kan ook dieren of schimmen zien die hem
achtervolgen.

b: Tijdelijke Bezetenheid vanuit de buitenkant,
Het is bij deze soort dat er ook een Djinn aan de buitenkant zit, maar deze Djinn zit er niet altijd. Het kan dus voorkomen dat een persoon zich dagen goed voelt en geen klachten heeft en dan opeens weer wel, de symptomen zijn verder net als de variant hierboven.

- Bezetenheid van de buitenkant die ziektes veroorzaken, en deze is in de
volgende vormen:
a: Bezetenheid van de buitenkant die ziektes veroorzaken zonder medische
tekenen daarvoor of oorzaken.
En dit is een zeer moeilijk geval om te ontdekken, omdat de patient een aandoening krijgt en vervolgens naar de dokter gaat en zich volledig laat onderzoeken, en toch wordt er niks gevonden. En wanneer er Roqyah wordt gedaan, zal er ook geen reactie komen, omdat de Djinn het via de buitenkant veroorzaakt.
b: Bezetenheid van de buitenkant die ziektes waaraan de persoon reeds lijdt
verergeren,
De Djinn zorgt ervoor dat een ziekte die deze persoon reeds heeft erger wordt. De patient ziet dat opeens de medicijnen die hij eerder gebruikte en met de wil van ALLAH nuttig waren voor zijn ziekte nu opeens geen effect meer hebben, en ook dit is door toedoen van de Djinn.

- Bezetenheid van zeer korte duur(Al-Mass Al-Taief),
hierbij gaat het om een Bezetenheid die dus zeer kort duurt, van een aantal seconden tot maximaal een paar minuten, voorbeelden hiervan zijn ook de
Jathoom(boegebez), maar ook andere vormen kunnen hiertoe gerekend
worden.
__________________
Muwahida30 is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Oud 27 maart 2012, 23:43   #7
Ansaar Topper!
 
Muwahida30's schermafbeelding
 
Geslacht: Vrouw
Moslim: Ja
Geregistreerd: 9 november 2011
Locatie: nederland
Berichten: 2.608
Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden
Re: Sihr, bezetenheid en het boze oog__________________
Muwahida30 is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Oud 27 maart 2012, 23:46   #8
Ansaar Topper!
 
Geslacht: Man
Geregistreerd: 16 januari 2011
Berichten: 5.024
Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Al Bosnawi [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden
Re: Sihr, bezetenheid en het boze oog

soebhan Allah epilepsie is dus toch bezetenheid. ik was erover aan t twijfelen maar nu zie ik t bewijs. en hollandse jongen pakte me een keer vast toen hij zo'n aanval kreeg ik keek hem in de ogen aan en zag echt dat t iemand anders was (zijn blik) en niet die jongen.

Soebhan Allahi wa hamdoelillahi, wa la illaha illahoe, wallahoe akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah
Al Bosnawi is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Oud 27 maart 2012, 23:51   #9
Ansaar Topper!
 
Muwahida30's schermafbeelding
 
Geslacht: Vrouw
Moslim: Ja
Geregistreerd: 9 november 2011
Locatie: nederland
Berichten: 2.608
Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden
Re: Sihr, bezetenheid en het boze oog

__________________
Muwahida30 is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Oud 27 maart 2012, 23:58   #10
Ansaar Topper!
 
Muwahida30's schermafbeelding
 
Geslacht: Vrouw
Moslim: Ja
Geregistreerd: 9 november 2011
Locatie: nederland
Berichten: 2.608
Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden
Re: Sihr, bezetenheid en het boze oog__________________
Muwahida30 is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Oud 28 maart 2012, 00:04   #11
Ansaar Topper!
 
Geslacht: Vrouw
Moslim: Ja
Geregistreerd: 15 november 2008
Berichten: 21.951
Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden
Re: Sihr, bezetenheid en het boze oog

[DOWNLOAD NU] De handleiding tegen sihr, bezetenheid en het boze oog - Ansaar Community
Little_Muslima is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Oud 28 maart 2012, 00:04   #12
Ansaar Topper!
 
Muwahida30's schermafbeelding
 
Geslacht: Vrouw
Moslim: Ja
Geregistreerd: 9 november 2011
Locatie: nederland
Berichten: 2.608
Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden
Re: Sihr, bezetenheid en het boze oog

Citaat:
Oorspronkelijk geplaatst door bosna_jihad Bekijk bericht
soebhan Allah epilepsie is dus toch bezetenheid. ik was erover aan t twijfelen maar nu zie ik t bewijs. en hollandse jongen pakte me een keer vast toen hij zo'n aanval kreeg ik keek hem in de ogen aan en zag echt dat t iemand anders was (zijn blik) en niet die jongen.

Soebhan Allahi wa hamdoelillahi, wa la illaha illahoe, wallahoe akbar wa la hawla wa la quwwata illa billah
dat over epilepsie wist want er is daar ook een hadith over,maar veel wat hier staat is mij heel onbekend,wel moet ik zeggen dat ik foto,s heb geplaatst en nog moet plaatsen en tussen die foto,s kwam ik ook veel dingen tegen die uit marokko mee worden genomen om als kado te geven, vaak weet de gever niet dat het met shirk of sihr te maken heeft. ghair insch Allah
__________________
Muwahida30 is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Oud 28 maart 2012, 00:06   #13
Ansaar Topper!
 
Muwahida30's schermafbeelding
 
Geslacht: Vrouw
Moslim: Ja
Geregistreerd: 9 november 2011
Locatie: nederland
Berichten: 2.608
Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden
Re: Sihr, bezetenheid en het boze oog

dank je wel voor het toevoegen, zelf had ik het ook op deze manier kunnen doen , maar ik moet ook foto,s erbij plaatsen, en die haal ik weer uit een andere site
__________________
Muwahida30 is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Oud 28 maart 2012, 00:12   #14
Ansaar Topper!
 
Geslacht: Vrouw
Moslim: Ja
Geregistreerd: 15 november 2008
Berichten: 21.951
Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Little_Muslima [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden
Re: Sihr, bezetenheid en het boze oog

Oh ik dacht hoef je geen moeite te doen om al die teksten hier te plakken als het in een handklik te downloaden is vandaar..
Little_Muslima is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Oud 28 maart 2012, 00:14   #15
Ansaar Topper!
 
Muwahida30's schermafbeelding
 
Geslacht: Vrouw
Moslim: Ja
Geregistreerd: 9 november 2011
Locatie: nederland
Berichten: 2.608
Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden Muwahida30 [Rang: 6] Wordt zeel veel gerespecteerd door ANSAAR-Leden
Re: Sihr, bezetenheid en het boze oog__________________
Muwahida30 is offline  
Digg this Post!Bookmark Post in Technorati
Met citaat reageren
Reageren

Favorieten/bladwijzers

Discussietools
Weergave

Regels voor berichten
Je mag geen nieuwe topics starten
Je mag niet reageren op berichten
Je mag geen bijlagen versturen
Je mag niet je berichten bewerken

vB-code is Aan
Smileys zijn Aan
[IMG]-code is Aan
HTML-code is Uit
Trackbacks are Aan
Pingbacks are Aan
Refbacks are Aan


Soortgelijke topics
Discussie Topicstarter Forum Reacties Laatste bericht
E-book Handleiding tegen sihr, bezetenheid en het boze oog. Umm Ishaaq Gezondheid, Ziekte & Geneeskunde 36 23 maart 2013 17:57
BOEK: Handleiding tegen Sihr, Bezetenheid en het Boze oog! woman Liefde, Huwelijk & Seksualiteit 0 4 juli 2011 13:12
Download de handleiding tegen sihr, bezetenheid en het boze oog Oum Yusuf Gezondheid, Ziekte & Geneeskunde 1 21 december 2010 18:15
Hulp voor Sihr/ Boze oog/ Hasad en bezetenheid etc.. Bismillah_14 Islam & Jij (Algemeen) 0 29 oktober 2010 19:33


Het is nu 21:56.


Forumsoftware: vBulletin®, versie 3.8.7
Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
LinkBacks Enabled by vBSEO